Chcete študovať urgentnú zdravotnú starostlivosť?

Absolvent študijného programu Urgentná zdravotná starostlivosť je schopný poskytovať prednemocničnú starostlivosť osobe v ohrození zdravia a života, poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť...

Chcete študovať ošetrovateľstvo?


Aktuálna komplikovaná situácia v zdravotníctve by Vás nemala odradiť od napĺňania Vašich osobných cieľov a poslania pomáhať ľuďom v chorobe a udržiavaní ich zdravia.

Chcete študovať sociálnu prácu?

 

„Sociálna práca nie je tak povolaním, je skôr poslaním v rámci profesionálnej pomoci ľuďom, ktorí sa ocitli na križovatkách života.“ prof. PhDr. Ján Gabura, Csc.

Chcete študovať psychológiu?

 

A nájsť odpovede napríklad na otázku: Čo je šťastie a ako ho dosiahnuť? Ako vyvážiť rozum a cit? Prečo a ako vychádzať s ostatnými ľuďmi?

Ako pracujú sociálni pracovníci v africkom Sudáne?

Dňa 7. marca 2023 navštívila FSVaZ zahraničná návšteva z misijno-diakonickej školy v Haslibergu zo Švajčiarska. Na pôde fakulty ich privítal dekan, doc. PhDr. Rastislav Rosinský, PhD. Hostia predstavili humanitárne projekty, ktoré realizujú v Európe ako aj na africkom kontinente. Počas prednášky pre študentov Sociálnej práce lekárka, zdravotná sestra, laboratórny pracovník, ergoterapeutka a sociálni pracovníci prezentovali svoje pôsobenie na klinike v Sudáne.
Hostia predstavili metódy a formy sociálnej a misijnej práce. Ich prezentácia bola pre študentov podnetná a inšpirujúca.
Súčasťou prednášky bola aj ukážka afrického umenia v podobe hudobnej ukážky hry na typickom orientálnom hudobnom nástroji.
Zároveň sme na fakulte mali možnosť podporiť činnosť kliniky v Sudáne kúpou afrických korenín a drobných handmade výrobkov.
Organizátorom podujatia za Katedru sociálnej práce a sociálnych vied bola PhDr. Katarína Minarovičová, PhD., a doc. PaedDr. Miroslav Tvrdoň, PhD.
Text: PhDr. Katarína Minarovičová, PhD., FSVaZ – Katedra sociálnej práce a sociálnych vied
Foto: Mgr. Jana Krajčovičová, FSVaZ – Dekanát

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem