Chcete študovať urgentnú zdravotnú starostlivosť?

Absolvent študijného programu Urgentná zdravotná starostlivosť je schopný poskytovať prednemocničnú starostlivosť osobe v ohrození zdravia a života, poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť...

Chcete študovať ošetrovateľstvo?


Aktuálna komplikovaná situácia v zdravotníctve by Vás nemala odradiť od napĺňania Vašich osobných cieľov a poslania pomáhať ľuďom v chorobe a udržiavaní ich zdravia.

Chcete študovať sociálnu prácu?

 

„Sociálna práca nie je tak povolaním, je skôr poslaním v rámci profesionálnej pomoci ľuďom, ktorí sa ocitli na križovatkách života.“ prof. PhDr. Ján Gabura, Csc.

Chcete študovať psychológiu?

 

A nájsť odpovede napríklad na otázku: Čo je šťastie a ako ho dosiahnuť? Ako vyvážiť rozum a cit? Prečo a ako vychádzať s ostatnými ľuďmi?

Náš pedagóg a absolventka publikovali v The Lancet

Prof. PhDr. Michal Kozubík, PhD., pracovník Katedry sociálnej práce a sociálnych vied FSVaZ UKF v Nitre a Mgr. Nikoleta Lakatosová, absolventka študijného programu Aplikovaná sociálna práca ponúkanom Fakultou sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre, boli súčasťou medzinárodného vedeckého tímu pod vedením doktora J. Browna zo špičkovej Gillings School of Public Health, University of North Carolina.
Ich štúdia pod názvom The effects of racism, social exclusion, and discrimination on achieving universal safe water and sanitation in high-income countries bola uverejnená v prestížnom vedeckom časopise the Lancet Global Health.
Cieľom práce odborníkov a odborníčok zo Spojených štátov amerických, Austrálie, Holandska, Anglicka, Kanady a Rakúska bolo upozorniť na fakt, že aj vo vyspelých krajinách žijú na periférii záujmu komunity, ktoré majú sťažený prístup k vodným zdrojom a trpia životom v nehygienickom prostredí. Dôvodom týchto štrukturálnych nerovností sú predovšetkým rasizmus, chudoba, nestabilita bývania, migrácia, klimatické zmeny, nedostatočné finančné krytie a zlé plánovanie.
Prehľadová štúdia podčiarkuje potrebu ďalších investícií smerujúcich k zabezpečeniu vodných zdrojov a sanitácie pre všetkých bez rozdielu. Dosiahnutie týchto práv si vyžaduje uplatňovanie systémového prístupu k problémom, kvalitné vedecké dáta, nové prístupy k poskytovaniu komunitných služieb a realizovateľné politiky, ktoré uznávajú zabezpečenie pitnej vody a hygieny ako povinnosť vlád, bez ohľadu na faktory, akými sú rasa, etnická príslušnosť, pohlavie, platobná schopnosť, občianstvo, zdravotné postihnutie, držba pôdy alebo vlastnícke práva.
 
Text: FSVaZ - Katedra sociálnej práce a sociálnych vied

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem