Univerzitný Októberfest 

Ako správne začať akademický rok 2023/2024?

No predsa fantastickou zábavou, skvelou hudbou a vynikajúcou atmosférou, o ktorú sa aj tento rok postará Študentský parlament UKF so Študentským centrom UKF.

Chcete študovať urgentnú zdravotnú starostlivosť?

Absolvent študijného programu Urgentná zdravotná starostlivosť je schopný poskytovať prednemocničnú starostlivosť osobe v ohrození zdravia a života, poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť...

Chcete študovať ošetrovateľstvo?


Aktuálna komplikovaná situácia v zdravotníctve by Vás nemala odradiť od napĺňania Vašich osobných cieľov a poslania pomáhať ľuďom v chorobe a udržiavaní ich zdravia.

Chcete študovať sociálnu prácu?

 

„Sociálna práca nie je tak povolaním, je skôr poslaním v rámci profesionálnej pomoci ľuďom, ktorí sa ocitli na križovatkách života.“ prof. PhDr. Ján Gabura, Csc.

Chcete študovať psychológiu?

 

A nájsť odpovede napríklad na otázku: Čo je šťastie a ako ho dosiahnuť? Ako vyvážiť rozum a cit? Prečo a ako vychádzať s ostatnými ľuďmi?

Konferencia a workshop na tému sexuálne zneužívaného dieťaťa

Vedeckú konferenciu „Sexuálne zneužívané dieťa“ s medzinárodnou účasťou – USA, Čechy a Slovensko, zorganizovali 27. marca 2023 Katedra sociálnej práce a sociálnych vied (KSPaSV) Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre a Centrum Slniečko. Vedeckými garantkami konferencie boli prof. PhDr. Martina Mojtová, PhD., a riaditeľka Centra Slniečko Mgr. Mariana Kováčová, PhD. S prednáškami vystúpili traja odborníci na túto problematiku:
  • Eliane G. Stefango z USA - klinická psychologička, psychoterapeutka, supervízorka, súdna znalkyňa v téme sexuálneho zneužívania detí,
  • PhDr. Jan Kožnar, CSc., z Psychiatrickej nemocnice Bohnice v Prahe, ČR - klinický psychológ, psychoterapeut, 25 rokov pracuje so sexuálnymi delikventmi, ktorým bolo nariadené sexuologické ochranné liečenie ústavnou formou,
  • PaedDr. Jaroslava Šicková-Fabrici, PhD., akad. soch. - venuje sa arteterapii, 30 rokov pôsobila na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

Veľký záujem o túto problematiku potvrdila plná aula záujemcov, študentov a odborníkov, ktorí pracujú s touto cieľovou skupinou.

Konferencia pokračovala štvordňovým workshopom na tému sexuálne zneužívaného dieťaťa s americkou lektorkou Eliane G. Stefango. Prítomní boli vyšetrovatelia, zamestnanci Ministerstva vnútra SR, policajného zboru, psychológovia a odborníci pracujúci s touto cieľovou skupinou. Krok po kroku nás oboznamovala s celým procesom posudzovania dieťaťa (metódy práce s ním, techniky), u ktorého je podozrenie, že bolo sexuálne zneužité. Podľa jasne stanoveného protokolu nám ukázala, ako vyškolený psychológ či sociálny pracovník vedie forenzný rozhovor počas ôsmich stretnutí s dieťaťom, ktoré majú presnú štruktúru zameranú tak, aby sa ten/tá, čo vedie rozhovor s dieťaťom dozvedel/a fakty, ktoré potrebuje vedieť.

Tento štandardizovaný protokol zaviedli v USA namiesto jednocestných zrkadiel, ktoré tam používali od roku 1992 (v súčasnosti ich už nepoužívajú) a ktoré sa ku nám dodnes nedostali. Pomocou spomínaného protokolu hodnotiteľ zistí, či dieťa je alebo nie je sexuálne zneužívané a následne zastupuje dieťa na súde. Získali sme veľmi cenné postupy, ktorými by sme sa mohli inšpirovať aj na Slovensku.

Na záver workshopu prišla na fakultu aj podpredsedníčka Nitrianskeho samosprávneho kraja Mgr. Martina Holečková, ktorá má k sociálnym témam blízko.

„Teším sa, keď sa spájajú ľudia s podobným nastavením, so snahou pomôcť bezbranným, v tomto prípade sexuálne zneužívaným deťom. Ľudia pracujúci v pomáhajúcich profesiách by sa mali celoživotne vzdelávať, učiť sa potrebným zručnostiam aj prostredníctvom workshopov a výcvikov, aby sme zabránili zbytočným traumám zo sekundárnych viktimizácií detí, ktoré sú obeťami týrania, zneužívania alebo domáceho násilia,“ povedala na záver prof. Martina Mojtová.

Text a foto: prof. PhDr. Martina Mojtová, PhD., FSVaZ - Katedra sociálnej práce a sociálnych vied

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem