Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva oznamuje, že II. kolo prijímacieho konania pre akademický rok 2024/2025 sa neuskutoční v žiadnom študijnom odbore.

Chcete študovať urgentnú zdravotnú starostlivosť?

Absolvent študijného programu Urgentná zdravotná starostlivosť je schopný poskytovať prednemocničnú starostlivosť osobe v ohrození zdravia a života, poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť...

Chcete študovať ošetrovateľstvo?


Aktuálna komplikovaná situácia v zdravotníctve by Vás nemala odradiť od napĺňania Vašich osobných cieľov a poslania pomáhať ľuďom v chorobe a udržiavaní ich zdravia.

Chcete študovať sociálnu prácu?

 

„Sociálna práca nie je tak povolaním, je skôr poslaním v rámci profesionálnej pomoci ľuďom, ktorí sa ocitli na križovatkách života.“ prof. PhDr. Ján Gabura, Csc.

Chcete študovať psychológiu?

 

A nájsť odpovede napríklad na otázku: Čo je šťastie a ako ho dosiahnuť? Ako vyvážiť rozum a cit? Prečo a ako vychádzať s ostatnými ľuďmi?

Univerzitná kvapka krvi: vzácnu tekutinu darovalo sedemnásť darcov

Univerzitná kvapka krvi je jedným z tradičných podujatí Nitrianskych univerzitných dní UKF. Zorganizovali ju Katedra ošetrovateľstva Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva (FSVaZ) UKF a Národná transfúzna služba (NTS) v Nitre. Darovať krv mohli dobrovoľníci z radov zamestnancov, študentov i verejnosti 3. mája od 8.00 do 12.00 h vo vestibule hlavnej budovy na Tr. A. Hlinku.
Darcom sa venovali piati zamestnanci NTS Nitra a druháčky bakalárky – študentky odboru ošetrovateľstvo FSVaZ pod odborným dohľadom PhDr. Miroslavy Líškovej, PhD., z Katedry ošetrovateľstva.
studentky osetrovatelstvo
Druháčky bakalárskeho štúdia odboru ošetrovateľstvo FSVaZ UKF Erika Chmurčiaková a Viktória Macháliková. 
Ako nám povedala prítomná lekárka z NTS Nitra MUDr. Helena Barátová, tentoraz bol zo strany darcov trochu menší záujem ako po iné ročníky. Počas prvých zhruba dvoch hodín akcie prišlo 15 darcov, z ktorých krv mohli darovať 11.
„Celkovo sme počas Univerzitnej kvapky krvi zaevidovali 21 darcov, z nich krv mohlo darovať 17 ľudí. Títo všetci mali dobrý krvný obraz,“ potvrdila MUDr. Barátová z NTS Nitra. Doplnila, že vo všeobecnosti je nedostatok krvi krvnej skupiny 0 Rh negatív, rovnako sú na tom krvi krvných skupín A Rh negatív a B Rh negatív.
Medzi darcami krvi na UKF neboli len prvodarcovia, ale aj mladí ľudia, ktorí už s darovaním krvi majú svoje skúsenosti. Valéria Harišová, druháčka bakalárskeho štúdia učiteľstva slovenského jazyka a literatúry a občianskej náuky na PF UKF, darovala svoju B Rh pozitív štvrtýkrát, počas akcie na UKF to bolo po prvý raz. „Nemám z darovania krvi žiadne obavy, skôr je to taká radosť, že môžem pomôcť. Mám vzor v rodine, moja mamina darovala krv už veľakrát. Chodievame aj spolu na odbery do nemocnice v Nových Zámkoch,“ povedala nám naša študentka.
Darcovia Valéria Harišová v pozadí Patrik VargaJPG
Darcovia Valéria Harišová, v pozadí Patrik Varga.
Krv na univerzitné podujatie prišiel darovať aj Patrik Varga z Vrábeľ, ktorý sa o našej akcii ako už viac-menej pravidelný darca dozvedel z aplikácie o mobilných odberoch. Prišiel aj so svojou priateľkou, bývalou študentkou UKF. „Dnes darujem krv už 21-krát, na univerzite je to prvý raz. Inak som bol darovať aj v nemocnici v Nitre a na rôznych mobilných odberoch,“ prezradil dobrovoľný darca, ktorý pracuje ako konštruktér v Leviciach. V rodine je prvým darcom krvi a akýmsi motivátorom. „Mal som 18 rokov, keď som bol prvýkrát na odbere krvi, po mne sa na darcovstvo dal aj môj otec,“ dodal „majiteľ“ nulky Rh pozitív.
Text a foto: Ing. Jana Černáková, R – Oddelenie médií
Fotogaléria: Lubo Balko, R – Oddelenie médií

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem