Univerzitný Októberfest 

Ako správne začať akademický rok 2023/2024?

No predsa fantastickou zábavou, skvelou hudbou a vynikajúcou atmosférou, o ktorú sa aj tento rok postará Študentský parlament UKF so Študentským centrom UKF.

Chcete študovať urgentnú zdravotnú starostlivosť?

Absolvent študijného programu Urgentná zdravotná starostlivosť je schopný poskytovať prednemocničnú starostlivosť osobe v ohrození zdravia a života, poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť...

Chcete študovať ošetrovateľstvo?


Aktuálna komplikovaná situácia v zdravotníctve by Vás nemala odradiť od napĺňania Vašich osobných cieľov a poslania pomáhať ľuďom v chorobe a udržiavaní ich zdravia.

Chcete študovať sociálnu prácu?

 

„Sociálna práca nie je tak povolaním, je skôr poslaním v rámci profesionálnej pomoci ľuďom, ktorí sa ocitli na križovatkách života.“ prof. PhDr. Ján Gabura, Csc.

Chcete študovať psychológiu?

 

A nájsť odpovede napríklad na otázku: Čo je šťastie a ako ho dosiahnuť? Ako vyvážiť rozum a cit? Prečo a ako vychádzať s ostatnými ľuďmi?

Medzinárodný univerzitný týždeň sociálnej práce

V termíne od 17. do 21. apríla 2023 sa zástupcovia študentiek, študentov a pedagogického tímu Katedry sociálnej práce a sociálnych vied FSVaZ UKF zúčastnili v nemeckom Emdene a v Českých Budějoviciach medzinárodného podujatia s názvom International University Week 2023. Každoročne ho organizuje európska sieť univerzitných pracovísk sociálnej práce SocNet98, ktorej súčasťou je i nitrianska katedra. Tento rok boli usporiadateľmi tri európske univerzity: University of Applied Sciences Emden/Leer, Jihočeská univerzita v Českých Budějoviciach, University of Applied Sciences Upper Austria (Linz). Študentky a študent mali možnosť zúčastniť sa interaktívnych workshopov, v ktorých pedagógovia a pedagogičky prezentovali skúsenosti z rôznych oblastí sociálnej práce. Podujatie malo okrem vzdelávania aj iný rozmer – študentky a študenti z rôznych krajín Európy mali možnosť bližšie spoznať kultúru iných krajín a nadviazať priateľské vzťahy.
BIld International University Week 2023 04 17 quer
V Českých Budějoviciach sa podujatia zúčastnili študentky Ingrid Huranová, Ema Ivanová a Soňa Kovárová. S prednáškou pod názvom: Social Work with Biological Families of Children Placed in Institutional Care vystúpila zástupkyňa vedúceho katedry PhDr. Katarína Minarovičová, PhD. V Nemecku katedru reprezentoval študent Valentin Khriakov a vedúci pracoviska prof. PhDr. Michal Kozubík, PhD., ktorý vystúpil s témou: Families, Children and Youths in Segregated Environment: Marginalized Communities in the Slovak Republic.
IUW Budějovice 2
 
Text a foto: PhDr. Katarína Minarovičová, PhD., prof. PhDr. Michal Kozubík, PhD., FSVaZ – Katedra sociálnej práce a sociálnych vied

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem