Univerzitný Októberfest 

Ako správne začať akademický rok 2023/2024?

No predsa fantastickou zábavou, skvelou hudbou a vynikajúcou atmosférou, o ktorú sa aj tento rok postará Študentský parlament UKF so Študentským centrom UKF.

Chcete študovať urgentnú zdravotnú starostlivosť?

Absolvent študijného programu Urgentná zdravotná starostlivosť je schopný poskytovať prednemocničnú starostlivosť osobe v ohrození zdravia a života, poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť...

Chcete študovať ošetrovateľstvo?


Aktuálna komplikovaná situácia v zdravotníctve by Vás nemala odradiť od napĺňania Vašich osobných cieľov a poslania pomáhať ľuďom v chorobe a udržiavaní ich zdravia.

Chcete študovať sociálnu prácu?

 

„Sociálna práca nie je tak povolaním, je skôr poslaním v rámci profesionálnej pomoci ľuďom, ktorí sa ocitli na križovatkách života.“ prof. PhDr. Ján Gabura, Csc.

Chcete študovať psychológiu?

 

A nájsť odpovede napríklad na otázku: Čo je šťastie a ako ho dosiahnuť? Ako vyvážiť rozum a cit? Prečo a ako vychádzať s ostatnými ľuďmi?

Kurz posunkového jazyka absolvovalo 80 študentov

Osemdesiatka študentov ukončila 10. mája 2023 na Fakulte sociálnych vied a zdravotníctva Kurz posunkového jazyka. Kurz bol súčasťou rozvoja záujmového vzdelávania, ktorého myšlienka vznikla na fakulte už pred niekoľkými rokmi z viacerých dôvodov. „Cieľom je ponúknuť študentom atraktívne témy a oblasti, ktorých zvládnutie ich zvýhodní na trhu práce pred inými absolventmi pomáhajúcich profesií. Za úspešné absolvovanie kurzu získa frekventant od FSVaZ osvedčenie o absolvovaní,“ povedal dekan fakulty doc. PhDr. Rastislav Rosinský, PhD.
V rámci Kurzu slovenského posunkového jazyka si študenti osvojili základné teoretické poznatky o kultúre komunity Nepočujúcich, o zásadách komunikácie s nimi a slovnú zásobu na základné témy. Kurz viedla PaedDr. Vladimíra Poláčková, PhD., z Katedra pedagogiky Pedagogickej fakulty UKF v Nitre. „Veľmi oceňujem, že som mohla byť súčasťou tohto skvelého projektu a ponúknuť študentom ďalšiu alternatívu ako sa vzdelávať a napredovať. Študenti boli veľmi disciplinovaní, mali obrovskú motiváciu študovať posunkový jazyk a vyjadrili odhodlanie pokračovať aj v ďalších kurzoch,“ uviedla lektorka kurzu.
Študentkám a študentom blahoželáme a prajeme im, aby nové vedomosti využili čo najlepšie.
Text: PhDr. Miroslava Čerešníková, PhD., prodekanka pre vonkajšie vzťahy a rozvoj FSVaZ
Foto: Mgr. Jana Krajčovičová, Dekanát Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem