Univerzitný Októberfest 

Ako správne začať akademický rok 2023/2024?

No predsa fantastickou zábavou, skvelou hudbou a vynikajúcou atmosférou, o ktorú sa aj tento rok postará Študentský parlament UKF so Študentským centrom UKF.

Chcete študovať urgentnú zdravotnú starostlivosť?

Absolvent študijného programu Urgentná zdravotná starostlivosť je schopný poskytovať prednemocničnú starostlivosť osobe v ohrození zdravia a života, poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť...

Chcete študovať ošetrovateľstvo?


Aktuálna komplikovaná situácia v zdravotníctve by Vás nemala odradiť od napĺňania Vašich osobných cieľov a poslania pomáhať ľuďom v chorobe a udržiavaní ich zdravia.

Chcete študovať sociálnu prácu?

 

„Sociálna práca nie je tak povolaním, je skôr poslaním v rámci profesionálnej pomoci ľuďom, ktorí sa ocitli na križovatkách života.“ prof. PhDr. Ján Gabura, Csc.

Chcete študovať psychológiu?

 

A nájsť odpovede napríklad na otázku: Čo je šťastie a ako ho dosiahnuť? Ako vyvážiť rozum a cit? Prečo a ako vychádzať s ostatnými ľuďmi?

Hodnotenie vzdelávania a učiteľov študentmi FSVaZ v akademickom roku 2022/2023

Zapojte sa do hodnotenia procesu vzdelávania, ktoré ste absolvovali v letnom semestri 2022/2023! Hodnotiť a poskytovať konštruktívnu spätnú väzbu k procesu vyučovania a skúšania v letnom semestri akademického roka 2022/2023 môžu všetci študenti, ktorí navštevovali zapísané vyučovacie predmety. Stačí, keď sa prihlásite do AIS - dotazník hodnotenia vzdelávania nájdete nad zápisným listom.
Hodnotenie vzdelávania a učiteľov študentmi fakulty prebieha v súlade so Smernicou UKF č. 8/2018 Zásady hodnotenia vzdelávania a učiteľov študentmi univerzity a je zabezpečená anonymita hodnotiteľa.
Evaluáciu koordinuje Rada študentov FSVaZ. Individuálne môžu študenti hodnotiť vzdelávanie a učiteľov až do 16. 7. 2023.
Vysoká študentská účasť na hodnotení bude zárukou zvyšovania kvality poskytovaného vzdelávania prostredníctvom nápravy identifikovaných nedostatkov. Zároveň poskytnutá pozitívna spätná väzba zabezpečí, že ocenené postupy, metódy a formy vzdelávania budú „príkladom dobrej praxe“ pre ostatných pedagógov.
Čakáme na Vaše hodnotenia, ktoré pomáhajú zlepšovať štúdium u nás. Ďakujeme za účasť!

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem