Univerzitný Októberfest 

Ako správne začať akademický rok 2023/2024?

No predsa fantastickou zábavou, skvelou hudbou a vynikajúcou atmosférou, o ktorú sa aj tento rok postará Študentský parlament UKF so Študentským centrom UKF.

Chcete študovať urgentnú zdravotnú starostlivosť?

Absolvent študijného programu Urgentná zdravotná starostlivosť je schopný poskytovať prednemocničnú starostlivosť osobe v ohrození zdravia a života, poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť...

Chcete študovať ošetrovateľstvo?


Aktuálna komplikovaná situácia v zdravotníctve by Vás nemala odradiť od napĺňania Vašich osobných cieľov a poslania pomáhať ľuďom v chorobe a udržiavaní ich zdravia.

Chcete študovať sociálnu prácu?

 

„Sociálna práca nie je tak povolaním, je skôr poslaním v rámci profesionálnej pomoci ľuďom, ktorí sa ocitli na križovatkách života.“ prof. PhDr. Ján Gabura, Csc.

Chcete študovať psychológiu?

 

A nájsť odpovede napríklad na otázku: Čo je šťastie a ako ho dosiahnuť? Ako vyvážiť rozum a cit? Prečo a ako vychádzať s ostatnými ľuďmi?

Rektor UKF vymenoval nového dekana FSVaZ

Na základe rozhodnutia výberovej komisie pre výberové konanie na obsadenie funkcie dekana Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre rektor univerzity prof. RNDr. Libor Vozár, CSc., vymenoval na tento post prof. PhDr. Tomáša Sollára, PhD. Menovací dekrét mu odovzdal v pondelok 22. mája a zároveň mu poprial veľa úspechov.
dekanFSVaZ web
Pre prof. Tomáša Sollára, doterajšieho prodekana pre vedecko-výskumnú činnosť FSVaZ UKF, začína od 1. júna 2023 prvé volebné obdobie na poste dekana FSVaZ. Čo chce riešiť ako prioritné?
„Aktuálne teraz pred letom je to jednoznačne ukončenie procesu akreditácie, keďže nás čaká návšteva Akreditačnej agentúry. Neskôr sú to procesy, ktoré sa vlastne nastavili nanovo a čakajú nás smerom k periodickému hodnoteniu – to je oblasť, ktorá sa týka aj vzdelávania, aj vedy. Zatiaľ evidujeme pomerne dobrý záujem študentov o štúdium na našej fakulte, v podstate vo všetkých odboroch robíme výber, čo nepovažujem na úplne samozrejmé, ale je to, prirodzene, aj záväzok. Naše odbory majú celospoločenský presah, takže systém potrebuje našich absolventov,“ zdôraznil nový dekan FSVaZ prof. PhDr. Tomáš Sollár, PhD.
 
Text: Ing. Jana Černáková, R – Oddelenie médií
Foto: Lubo Balko, R – Oddelenie médií

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem