Univerzitný Októberfest 

Ako správne začať akademický rok 2023/2024?

No predsa fantastickou zábavou, skvelou hudbou a vynikajúcou atmosférou, o ktorú sa aj tento rok postará Študentský parlament UKF so Študentským centrom UKF.

Chcete študovať urgentnú zdravotnú starostlivosť?

Absolvent študijného programu Urgentná zdravotná starostlivosť je schopný poskytovať prednemocničnú starostlivosť osobe v ohrození zdravia a života, poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť...

Chcete študovať ošetrovateľstvo?


Aktuálna komplikovaná situácia v zdravotníctve by Vás nemala odradiť od napĺňania Vašich osobných cieľov a poslania pomáhať ľuďom v chorobe a udržiavaní ich zdravia.

Chcete študovať sociálnu prácu?

 

„Sociálna práca nie je tak povolaním, je skôr poslaním v rámci profesionálnej pomoci ľuďom, ktorí sa ocitli na križovatkách života.“ prof. PhDr. Ján Gabura, Csc.

Chcete študovať psychológiu?

 

A nájsť odpovede napríklad na otázku: Čo je šťastie a ako ho dosiahnuť? Ako vyvážiť rozum a cit? Prečo a ako vychádzať s ostatnými ľuďmi?

MUDr. Dagmar Kutnárová v ankete Slovenka roka

O titul v ankete Slovenka roka 2023, ktorej výsledky sa dozvieme počas galavečera 23. júna, sa uchádzajú úspešné ženy – uznávané odborníčky v rôznych oblastiach svojho profesijného zamerania. Nominantkou ankety je aj absolventka UKF a zároveň pedagogička FSVaZ – MUDr. Dagmar Kutnárová, PhD., MPH, z Nitry. Prednostka Očnej kliniky vo Fakultnej nemocnici v Nitre, ktorá prednáša na Fakulte sociálnych vied a zdravotníctva UKF, v ankete Slovenka roka súťaží s číslom 25. Veľmi náročné a zodpovedné povolanie oftalmologičky MUDr. Dagmar Kutnárová úspešne skĺbila s pedagogickým pôsobením aj so starostlivosťou o rodinu a deti. Hoci v mladosti pokukovala aj po novinárčine, túžba byť lekárkou napokon zvíťazila. Detský sen cieľavedomej Nitrianky sa stal skutočnosťou a z práce sa stalo poslanie, ktoré ju vďaka možnosti pomáhať ľuďom stále teší. Svoj výber MUDr. Kutnárová nikdy neoľutovala – je jedným z tých šťastných ľudí, ktorí do práce chodia s radosťou, lebo ju majú radi a napĺňa ich zmysluplným uspokojením.
V tohtoročnom 15. ročníku ankety Slovenka roka ste nominovaná v kategórii Zdravotníctvo. O prestížny titul súťažíte s ďalšími 26 úspešnými ženami v 9 kategóriách. Čo podľa vás na vašej práci a aktivitách oslovilo komisiu, že vás vybrala medzi nominantky tejto čitateľskej ankety?
Môj životný príbeh, moje vytrvalé pracovné snaženie presadiť sa v oftalmológii ako mikrochirurg, pedagogická činnosť a manažérske schopnosti, ktoré viedli k vytvoreniu úspešnej modernej očnej kliniky. Popri náročnej práci, ktorá vyžaduje neustále vzdelávanie, som vychovala deti a vytvorila domov pre našu rodinu. Z toho mála voľného času sa mi podarilo nejaký ukradnúť aj pre moje koníčky. Založila som pod záštitou UKF Akademický tanečný súbor Atikus, ktorý sa venoval stepovej forme tanca, a to cloggingu. Cez svoje najúspešnejšie obdobie sa nám podarilo odtancovať až 60 vystúpení ročne.
Ste prednostkou Očnej kliniky vo Fakultnej nemocnici v Nitre a zároveň ste pedagogičkou na Fakulte sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre – odkedy, akým študentom sa venujete, aké predmety prednášate?
Ako pedagóg na Fakulte sociálnych vied a zdravotníctva UKF pôsobím už od roku 2008, 11 rokov som viedla praktické cvičenia z anatómie a fyziológie pre študentov 1. ročníka v odbore Ošetrovateľstvo. Po krátkej pauze sa však k tomuto predmetu vraciam a od nového akademického roka budem prednášať anatómiu a fyziológiu externistom v danom odbore. Taktiež prednášam predmet Oftalmológia vo vybraných medicínskych odboroch v 3. ročníku odboru Ošetrovateľstvo a prednášam mikrochirurgiu oka pre špecializáciu chirurgická sestra.
Slovenka_roka_-_Dagmar_Kutnárová_2.jpg
Čo vám pedagogické pôsobenie a kontakt so študentmi dáva po profesionálnej i ľudskej stránke? Vaši študenti aj praxujú na Očnej klinike FN Nitra?
Kontakt s mladými ľuďmi je nesmierne dôležitý pre obe strany, my pedagógovia môžeme čerpať z ich bezstarostného prístupu k životu a oni môžu čerpať z našich skúseností a vedomostí. Študentov vidím veľmi rada na našej klinike, ukazujeme im všetku prácu sestier, ktorá je vysoko odborná, zoznámime ich s prácou s naším prístrojovým vybavením, aby sme u nich vzbudili záujem zotrvať v našej nemocnici a na Slovensku po ukončení štúdia.
Odkedy pôsobíte vo funkcii prednostky Očnej kliniky FN Nitra? Akým technickým a personálnym zázemím klinika disponuje? Čím sa toto pracovisko pod vaším vedením môže pochváliť?
Na post prednostu Očnej kliniky FN Nitra som nastúpila v decembri 2021, prevzala som kliniku v stave s nízkym počtom lekárov a sestier, s absenciou ambulantnej činnosti a operatívy. V priebehu roka sme prijali 10 lekárov, vytvorili 6 špecializovaných centier s 8 odbornými ambulanciami, vytvorili sme samostatnú Jednodňovú očnú chirurgiu, rozbehli sme vnútroočné operácie s navýšeným počtom operácií katarakty so skrátením čakacej doby zo 6 mesiacov na 2 týždne. Doplnili sme postupne stav stredného zdravotného personálu na 24 sestier a asistentiek, aby sme zvládli nápor pacientov, ktorým sme otvorili dvere dokorán. V roku 2022 sme ošetrili na ambulanciách 30-tisíc pacientov a na 2 očných operačných sálach sme zrealizovali 7 800 operačných výkonov.
Odkiaľ pochádzate? Akú strednú školu ste vyštudovali, k akým predmetom ste inklinovali? Zrejme medzi nimi bude aj biológia. Po skončení strednej školy ste si pre VŠ štúdiá vybrali medicínsky smer, ale mali ste v zálohe aj plán B?
Narodila som sa v Nitre, vyštudovala som Gymnázium na Párovskej ulici v Nitre. Samozrejme, k mojim doménam patrili predmety ako biológia a chémia, ale môžem sa pochváliť aj účasťami na fyzikálnych olympiádach. Mám niekoľko víťazstiev v krajských či celoštátnych kolách a v roku 1984 som bola úspešnou riešiteľkou Medzinárodnej FO v Štokholme. Štyri roky som bola šéfredaktorkou stredoškolského časopisu Nezmar, a tak druhou alternatívou k medicíne bola žurnalistika. Plán B sa však nenaplnil a po pár úskaliach som sa dostala na Lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, ktorú som úspešne skončila s červeným diplomom a cenou dekana.
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa ste ukončili v roku 1990 na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, odbor všeobecné lekárstvo. VŠ vzdelanie tretieho stupňa ste v roku 2008 absolvovali na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, odbor aplikovaná biológia. Čo vás viedlo k týmto rozhodnutiam – k týmto študijným zameraniam?
Od základnej školy som chcela byť lekárka. Znalosti z fyziky ma viedli k oftalmológii, kde som vedela uplatniť svoje vedomosti z optiky, ktorá ma nesmierne bavila. Takto bola moja cesta zo strednej školy nasmerovaná na LF UK v Bratislave. Počas štúdia som pracovala na Očnej klinike a Chirurgickej klinike ako volontérka (pomocná sila), v službách som začala inklinovať k chirurgii a mojím snom sa stala mikrochirurgia oka. Po skončení VŠ som sa zamestnala na Očnom oddelení NsP v Ružinove v Bratislave. Prax som prerušila materskou dovolenkou a po nej som nastúpila v Nitre. V nitrianskej nemocnici som pracovala 17 rokov, kde sa môj sen splnil a začala som sa intenzívne venovať očnej mikrochirurgii. Po vzniku FSVaZ UKF a teda aj samotnej Fakultnej nemocnice som sa ako nitriansky patriot rozhodla pre doktorandské štúdium na UKF, pričom som chcela byť prínosom vo vedeckej a publikačnej činnosti univerzity.
Slovenka roka Dagmar Kutnárová 4
Ako si spomínate na doktorandské štúdium na UKF?
Na Katedre aplikovanej biológie pôsobil prof. Hraška, uznávaný odborník v oblasti genetiky, ktorý sa stal mojím školiteľom k dizertačnej práci Očné príznaky Downovho syndrómu. Druhým odborníkom a školiteľom bol prof. Slezák, predseda SAV v Bratislave. Pod ich vedením vznikla nadčasová práca o deťoch s Downovým syndrómom na Slovensku. V Nitrianskom kraji bol v tých časoch zaznamenaný vysoký výskyt novonarodených detí s DS matkám mladším ako 30 rokov.
Keby ste sa dnes mohli znovu rozhodnúť, vybrali by ste si iné povolanie alebo je medicína a konkrétne oftalmológia tým, čo vás stále napĺňa a baví?
Milujem svoju prácu, baví ma oftalmológia, mikrochirurgia a teší ma, že viem ľuďom pomôcť zlepšiť zrak a tým zvýšiť kvalitu ich života. Takže odpoveď na otázku - nie, nikdy by som nemenila svoj výber, svoje poslanie.
Ako vyzerá váš bežný pracovný deň na klinike?
Pracovný deň mi začína o 6.30 h vizitou pacientov, ktorí sú v ten deň pripravení na operáciu katarakty alebo sietnice, napíšem operačný program. O 7. hodine pokračujem sedením s lekármi, kde si zhodnotíme predchádzajúci deň, službu, zreferujeme stav hospitalizovaných pacientov a spravíme následne vizitu. Rozdelíme prácu na ambulanciách a operačných sálach. Do 8. hodiny spravím niekoľko kontrol komplikovaných stavov a o 8. h nastupujem ako chirurg na operačnú sálu. Do 14. hodiny zoperujem 12 až 15 pacientov. Po skončení operácií sa venujem pacientom s pokročilou diabetickou retinopatiou, u ktorých zväčša pristupujem k laserovej liečbe sietnice. Zhruba o 16. h sa dostanem k vybavovaniu administratívy kliniky, čo zaberie tak 60 až 90 minút a potom môžem ísť konečne domov.
Vaše výzvy do budúcnosti?
Veľkou výzvou pre najbližšiu budúcnosť nitrianskej nemocnice je vytvorenie samostatnej očnej kliniky vo vlastných priestoroch rekonštruovanej budovy v areáli, ktorá poskytne dostatok priestoru pre vytvorenie 12 špecializovaných ambulancií, 3 operačných sál, 12 lôžok a tým zabezpečí komfort a dôstojné prostredie pre všetkých pacientov Nitrianskeho kraja. Očná klinika disponuje špičkovým prístrojovým vybavením svetovej úrovne a drží krok s najmodernejšími liečebnými postupmi. Vychovávame novú generáciu šikovných mladých lekárov, ktorí nás budú úspešne reprezentovať v rámci Slovenka či dokonca Európy.
 
ANKETA SLOVENKA ROKA
V deviatich kategóriách zviditeľňuje a oceňuje ženy - uznávané odborníčky vo svojich profesiách v oblasti umenia, zdravotníctva, vedy, športu, vzdelávania a tiež ženy, ktoré sa venujú charite a pomoci iným. Svoj hlas môžete našej absolventke a pedagogičke MUDr. Dagmar Kutnárovej, PhD., MPH, poslať do 20. júna 2023 na https://www.slovenkaroka.sk/hlasovanie/Mená víťaziek sa dozvieme 23. júna 2023 počas galavečera v budove Slovenskej filharmónie v Bratislave a v priamom prenose RTVS na Jednotke. Ocenené Slovenky roka získajú bronzovú sochu od sochárky Jany Brisudovej a striebornú medailu od Českej mincovne SK so svojím menom.
 
Text: Ing. Jana Černáková, R – Oddelenie médií, www.slovenkaroka.sk
Foto: archív MUDr. Dagmar Kutnárovej, PhD., MPH, FSVaZ – Katedra ošetrovateľstva

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem