Univerzitný Októberfest 

Ako správne začať akademický rok 2023/2024?

No predsa fantastickou zábavou, skvelou hudbou a vynikajúcou atmosférou, o ktorú sa aj tento rok postará Študentský parlament UKF so Študentským centrom UKF.

Chcete študovať urgentnú zdravotnú starostlivosť?

Absolvent študijného programu Urgentná zdravotná starostlivosť je schopný poskytovať prednemocničnú starostlivosť osobe v ohrození zdravia a života, poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť...

Chcete študovať ošetrovateľstvo?


Aktuálna komplikovaná situácia v zdravotníctve by Vás nemala odradiť od napĺňania Vašich osobných cieľov a poslania pomáhať ľuďom v chorobe a udržiavaní ich zdravia.

Chcete študovať sociálnu prácu?

 

„Sociálna práca nie je tak povolaním, je skôr poslaním v rámci profesionálnej pomoci ľuďom, ktorí sa ocitli na križovatkách života.“ prof. PhDr. Ján Gabura, Csc.

Chcete študovať psychológiu?

 

A nájsť odpovede napríklad na otázku: Čo je šťastie a ako ho dosiahnuť? Ako vyvážiť rozum a cit? Prečo a ako vychádzať s ostatnými ľuďmi?

Záverečné stretnutie projektu Erasmus+ v Edinburghu

Pedagogičky z Katedry ošetrovateľstva PhDr. Dana Zrubcová, PhD., a PhDr. Ľuboslava Pavelová, PhD., sa v dňoch 5. až 7. júna 2023 zúčastnili záverečného pracovného stretnutia v rámci Erasmus+ projektu "A new Agenda for Nurse Educator in Europe" na University of Edingurgh v Edinburghu. Riešiteľmi projektu boli pedagógovia zo šiestich univerzít : University of Turku (Fínsko), University of Eastern Finland (Fínsko), University of Malta (Malta), University of Edingurgh (Škótsko), Universitat Internacional de Catalunya (Španielsko) a Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.
Erasmus projekt New Nurse Educator Edinburgh
Cieľom projektu bolo rozvíjať a propagovať akademické vzdelávanie pedagógov vzdelávajúcich sestry tak, aby reflektovalo globálne zdravotné potreby s dôrazom na využívanie digitálnych technológií vo výučbe a vytvoriť pre vzdelávateľov jednotné kompetencie.
Záverečné pracovné stretnutie bolo zamerané na finalizáciu učebnice o vyučovaní a učení v rôznych vzdelávacích prostrediach so zameraním na odbornú spôsobilosť pedagógov vzdelávajúcich sestry v európskom priestore a plánovanie ďalšej spolupráce.
Kvalita poskytovanej ošetrovateľskej starostlivosti vo významnej miere závisí od kvality vzdelávania sestier, v ktorom majú nezastupiteľnú úlohu pedagógovia vzdelávajúci sestry.
Text a foto: FSVaZ - Katedra ošetrovateľstva

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem