Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva oznamuje, že II. kolo prijímacieho konania pre akademický rok 2024/2025 sa neuskutoční v žiadnom študijnom odbore.

Chcete študovať urgentnú zdravotnú starostlivosť?

Absolvent študijného programu Urgentná zdravotná starostlivosť je schopný poskytovať prednemocničnú starostlivosť osobe v ohrození zdravia a života, poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť...

Chcete študovať ošetrovateľstvo?


Aktuálna komplikovaná situácia v zdravotníctve by Vás nemala odradiť od napĺňania Vašich osobných cieľov a poslania pomáhať ľuďom v chorobe a udržiavaní ich zdravia.

Chcete študovať sociálnu prácu?

 

„Sociálna práca nie je tak povolaním, je skôr poslaním v rámci profesionálnej pomoci ľuďom, ktorí sa ocitli na križovatkách života.“ prof. PhDr. Ján Gabura, Csc.

Chcete študovať psychológiu?

 

A nájsť odpovede napríklad na otázku: Čo je šťastie a ako ho dosiahnuť? Ako vyvážiť rozum a cit? Prečo a ako vychádzať s ostatnými ľuďmi?

Detská letná akadémia na Ústave romologických štúdií

Spestriť letné dni deťom žijúcim v sociálne znevýhodnenom prostredí sa rozhodol Ústav romologických štúdií FSVaZ v spolupráci s bývalým študentom sociálnej práce, absolventom Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva, PhDr. Radoslavom Tóthom, PhD. Vďaka osobnej angažovanosti nášho absolventa mohlo v dňoch 11. až 13. júla 2023 absolvovať Detskú letnú akadémiu dvanásť detí vo veku 9 až 13 rokov, ktoré kvôli životu v sociálne vylúčenom prostredí majú len málo možností spoznávať vzdialenejšie miesta svojho okresu a kraja a zúčastňovať sa detských letných aktivít.
PhDr. Radoslav Tóth, PhD., na otázku, čo ho viedlo k myšlienke osloviť pre spoluprácu Ústav romologických štúdií a spoluzorganizovať Detskú letnú univerzitu povedal: „Sám som pracoval v komunitnom centre a poznám životnú situáciu detí žijúcich v chudobe a vylúčení. Dať im možnosť byť na pár dní súčasťou univerzity, zažiť stretnutia so zaujímavými ľuďmi a zažiť prijatie, môže byť pre ne životná skúsenosť, ktorá im dá silu učiť sa a chcieť študovať. Možno aj na mojej alma mater.“
 
Deti mali možnosť absolvovať prednášky, sebapoznávacie aktivity, motivačné rozhovory s vysokoškolskými učiteľmi ÚRŠ. Spoznali sa navzájom, spoznali prvky rómskej identity, posilnili sebadôveru a zažili univerzitný život. Vo štvrtok 13. júla absolvovali v priestoroch Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva „naozajstnú“ slávnostnú promóciu a prevzali si diplomy osvedčujúce absolvovanie Detskej letnej akadémie.
Veríme, že deťom zostanú zážitky z Detskej letnej akadémie dlho v pamäti a budú pre nich povzbudením. Ďakujeme všetkých zúčastneným a spoluorganizátorom: PhDr. Radoslavovi Tóthovi, PhD., zamestnankyniam komunitných centier v Bátovciach, Pukanci a Tekovských Lužanoch a tešíme sa na ďalšie spoločné aktivity.
Text: PhDr. Miroslava Čerešníková, PhD., Ústav romologických štúdií
Foto: Freepik, Mgr. Lucia Joštová, FSVaZ - Ústav romologických štúdií, Stanislav Chovanec, FSVaZ - Dekanát Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem