Univerzitný Októberfest 

Ako správne začať akademický rok 2023/2024?

No predsa fantastickou zábavou, skvelou hudbou a vynikajúcou atmosférou, o ktorú sa aj tento rok postará Študentský parlament UKF so Študentským centrom UKF.

Chcete študovať urgentnú zdravotnú starostlivosť?

Absolvent študijného programu Urgentná zdravotná starostlivosť je schopný poskytovať prednemocničnú starostlivosť osobe v ohrození zdravia a života, poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť...

Chcete študovať ošetrovateľstvo?


Aktuálna komplikovaná situácia v zdravotníctve by Vás nemala odradiť od napĺňania Vašich osobných cieľov a poslania pomáhať ľuďom v chorobe a udržiavaní ich zdravia.

Chcete študovať sociálnu prácu?

 

„Sociálna práca nie je tak povolaním, je skôr poslaním v rámci profesionálnej pomoci ľuďom, ktorí sa ocitli na križovatkách života.“ prof. PhDr. Ján Gabura, Csc.

Chcete študovať psychológiu?

 

A nájsť odpovede napríklad na otázku: Čo je šťastie a ako ho dosiahnuť? Ako vyvážiť rozum a cit? Prečo a ako vychádzať s ostatnými ľuďmi?

Návšteva v ZSS Svetlo v Olichove

V piatok 8. septembra 2023 navštívila prodekanka pre vonkajšie vzťahy a rozvoj PhDr. Katarína Minarovičová, PhD., spolu s vedúcim Katedry sociálnej práce a sociálnych vied prof. PhDr. Michalom Kozubíkom, PhD., Zariadenie sociálnych služieb „Svetlo“ v Olichove pri príležitosti Dňa rodiny. Zariadenie pripravilo pre svojich klientov a ich rodinných príslušníkov pekný kultúrny program, sprevádzaný živou hudbou, tvorivými dielňami a zábavnými aktivitami aj pre verejnosť. Zariadenie sociálnych služieb je dlhodobým partnerom Katedry sociálnej práce a sociálnych vied, ktorý poskytuje študentom možnosť výkonu odbornej praxe. 
Fotka 2 ZSS Svetlo Olichov 
Fotka 1 ZSS Svetlo Olichov
Text a foto: PhDr. Katarína Minarovičová, PhD., prodekanka pre vonkajšie vzťahy a rozvoj FSVaZ

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem