Univerzitný Októberfest 

Ako správne začať akademický rok 2023/2024?

No predsa fantastickou zábavou, skvelou hudbou a vynikajúcou atmosférou, o ktorú sa aj tento rok postará Študentský parlament UKF so Študentským centrom UKF.

Chcete študovať urgentnú zdravotnú starostlivosť?

Absolvent študijného programu Urgentná zdravotná starostlivosť je schopný poskytovať prednemocničnú starostlivosť osobe v ohrození zdravia a života, poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť...

Chcete študovať ošetrovateľstvo?


Aktuálna komplikovaná situácia v zdravotníctve by Vás nemala odradiť od napĺňania Vašich osobných cieľov a poslania pomáhať ľuďom v chorobe a udržiavaní ich zdravia.

Chcete študovať sociálnu prácu?

 

„Sociálna práca nie je tak povolaním, je skôr poslaním v rámci profesionálnej pomoci ľuďom, ktorí sa ocitli na križovatkách života.“ prof. PhDr. Ján Gabura, Csc.

Chcete študovať psychológiu?

 

A nájsť odpovede napríklad na otázku: Čo je šťastie a ako ho dosiahnuť? Ako vyvážiť rozum a cit? Prečo a ako vychádzať s ostatnými ľuďmi?

Spomienka na prof. Ruisela

Dňa 12. septembra 2023 sme sa spolu s najbližšou rodinou a slovenskou psychologickou obcou rozlúčili s prof. PhDr. Imrichom Ruiselom, DrSc., ktorý zomrel vo veku 82 rokov 30.8.2023.
Patril k najvýznamnejším predstaviteľom psychológie známym najmä svojou vedeckou a publikačnou činnosťou nielen v slovenských a českých odborných kruhoch, ale aj v zahraničí. Jeho hlavné pracovné pôsobenie sa spája s Ústavom experimentálnej psychológie SAV v Bratislave, ktorého bol dlhoročným riaditeľom.
Imrich Ruisel fotoŠtudenti, psychologické pracoviská FSVaZ a UKF mali 11 rokov  možnosť zažiť si pána profesora Ruisela vo všetkých jeho atribútoch, ktoré tvorili hlavnú pečať jeho fungovania. Ako vedec a manažér pôsobil v rokoch 2011 až 2015 na pozícii riaditeľa Ústavu aplikovanej psychológie FSVaZ a vedúci Centra excelentnosti výskumu kognícií CEVKOG, v rámci ktorého bol Ústav aplikovanej psychológie spolupracujúcou inštitúciou.
Ako autor mnohopočetných publikácií z oblasti kognitívnej psychológie vydal aj pod hlavičkou Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva a UKF v roku 2013 vedeckú monografiu Psychológia inteligencie.
Ako aktívny podporovateľ vysokoškolského akademického prostredia pôsobil vo vedeckých radách FSVaZ a UKF, ale najmä zdieľal svoju poznatkovú expertízu vo vzdelávaní študentov a doktorandov odboru psychológia.
Jeho vklad do nášho profesionálneho života nebol zďaleka formálny, naopak, bol skutočný, reálny a vplyvný a dochutený kvalitami jeho osobnosti, ktoré sú excelentným príkladom kvalít osobnosti vedca a vysokoškolského pedagóga – svedomitosť a zodpovednosť, podpora a prajnosť, vytrvalosť (čo dokázal nielen v práci vedca, ale aj ako maratónsky bežec).
Aj tento stručný obraz určite dostatočne dokumentuje relevantnosť ocenenia Cena rektora za celoživotné dielo, ktoré mu UKF udelila v roku 2015.

 

Vážený a milý pán profesor, zostanete nezmazateľne v našich spomienkach.
Za bývalých kolegov psychologických pracovísk, FSVaZ a UKF,

 

prof. PhDr. Tomáš Sollár, PhD.
Dekan FSVaZ

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem