Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva oznamuje, že II. kolo prijímacieho konania pre akademický rok 2024/2025 sa neuskutoční v žiadnom študijnom odbore.

Chcete študovať urgentnú zdravotnú starostlivosť?

Absolvent študijného programu Urgentná zdravotná starostlivosť je schopný poskytovať prednemocničnú starostlivosť osobe v ohrození zdravia a života, poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť...

Chcete študovať ošetrovateľstvo?


Aktuálna komplikovaná situácia v zdravotníctve by Vás nemala odradiť od napĺňania Vašich osobných cieľov a poslania pomáhať ľuďom v chorobe a udržiavaní ich zdravia.

Chcete študovať sociálnu prácu?

 

„Sociálna práca nie je tak povolaním, je skôr poslaním v rámci profesionálnej pomoci ľuďom, ktorí sa ocitli na križovatkách života.“ prof. PhDr. Ján Gabura, Csc.

Chcete študovať psychológiu?

 

A nájsť odpovede napríklad na otázku: Čo je šťastie a ako ho dosiahnuť? Ako vyvážiť rozum a cit? Prečo a ako vychádzať s ostatnými ľuďmi?

XV. medzinárodné sympózium „Nursing in the interdisciplinary healthcare“ v Poľsku

Vysoká škola zdravotníckych vied Univerzity v Rzeszówe v dňoch 21. – 22. septembra 2023 organizovala XV. Medzinárodné sympózium „Nursing in the interdisciplinary healthcare“. Jedinečná akcia, ktorá je zameraná na výmenu odborných informácií zároveň vytvárala priestor pre úspešnú medzinárodnú spoluprácu štyroch univerzít.
Organizátormi sú nasledujúce univerzity: Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre (Slovensko), Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (Česká republika), Fakulta zdravotníckych vied Univerzity v Pécsi (Maďarsko) a Vysoká škola zdravotníckych vied Univerzity v Rzeszówe (Poľsko). Mottom tohtoročného sympózia bolo „Ošetrovateľstvo v medziodborovom zdravotníctve“. Podujatie podporilo spoluprácu zúčastnených v jednotlivých odboroch zdravotníctva, napr. so zameraním na pokročilú ošetrovateľskú prax a smery jej rozvoja v oblasti klinického ošetrovateľstva, sociálno-právnych problémoch výkonu povolania sestry. Predmetom diskusie boli aj výzvy a trendy v oblasti verejného zdravotníctva, problematika ošetrovateľstva v onkológii a život ohrozujúcich stavoch. Na sympóziu mala naša fakulta päť zástupcov. Zástupca vedúcej Katedry ošetrovateľstva doc. PhDr. Andrea Solgajová, PhD., vystúpila s príspevkom autorov: Andrea Solgajová, Dana Zrubcová, Miroslava Líšková a Gabriela Vörösová: Perception of educational environment in Slovak nursing students. PhDr. Zuzana Spáčilová, PhD. reprezentovala naše pracovisko s príspevkom autorov: Zuzana Spáčilová, Dana Zrubcová, Alexandra Archalousová: Nursing activities in patient subjected to chemotherapy. PhDr. Alica Slamková, PhD. vystúpila s príspevkom autorov: Alica Slamková, Ľubica Poledníková, Zuzana Spáčilová, Ľuboslava Pavelová: Nursing activities in radiation therapy. Zástupkyňa z pracoviska – Katedra klinických disciplín a urgentnej medicíny, PhDr. Dana Brázdilová, PhD., predniesla príspevok autorov: Ľubica Koprdová, Ľubica Libová, Dana Brázdilová: Preoperative anxiety in surgical patients. Stretnutia jednotlivých lídrov a odborníkov boli východiskom pre bohaté diskusie, nadväzovanie užších vzťahov pre podporu aktivít so zameraním na rozvoj vedeckého výskumu a nových kompetencií v ošetrovateľstve a príbuzných profesiách. Nasledujúce sympózium v r. 2024 sa uskutoční na Fakulte zdravotníckych vied Univerzity v Pécsi (Maďarsko). Autor: A. Slamková

 

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem