Chcete študovať urgentnú zdravotnú starostlivosť?

Absolvent študijného programu Urgentná zdravotná starostlivosť je schopný poskytovať prednemocničnú starostlivosť osobe v ohrození zdravia a života, poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť...

Chcete študovať ošetrovateľstvo?


Aktuálna komplikovaná situácia v zdravotníctve by Vás nemala odradiť od napĺňania Vašich osobných cieľov a poslania pomáhať ľuďom v chorobe a udržiavaní ich zdravia.

Chcete študovať sociálnu prácu?

 

„Sociálna práca nie je tak povolaním, je skôr poslaním v rámci profesionálnej pomoci ľuďom, ktorí sa ocitli na križovatkách života.“ prof. PhDr. Ján Gabura, Csc.

Chcete študovať psychológiu?

 

A nájsť odpovede napríklad na otázku: Čo je šťastie a ako ho dosiahnuť? Ako vyvážiť rozum a cit? Prečo a ako vychádzať s ostatnými ľuďmi?

Simulačné vzdelávanie u študentov pomáhajúcich profesií

Téma simulačného vzdelávania patrí medzi priority vo vzdelávaní študentov pomáhajúcich profesií na Fakulte sociálnych vied a zdravotníctva (FSVaZ) UKF v Nitre. Na fakulte v rámci aktivít projektu s názvom „Podpora rozvoja praktických zručností študentov UKF v Nitre“ bolo vytvorené Simulačné výučbové centrum s modelmi s vysokou mierou reálnosti (high fidelity models),
ktoré sú v súčasnosti používané najmä vo vzdelávaní študentov zdravotníckych odborov za účelom zefektívnenia vzdelávania a pre lepšiu pripravenosť študentov a budúcich zdravotníkov do praxe. Možnosť využívať simulačné vzdelávanie aj v ďalších odboroch pomáhajúcich profesií akreditovaných na FSVaZ je ďalším smerovaním, nakoľko použitie simulácie umožňuje študentom nielen precvičovať praktické zručnosti, ale i rozvíjať kritické myslenie, aplikovať klinické rozhodovanie, poskytovať spätnú väzbu, zlepšovať komunikáciu a spoluprácu v multidisciplinárnom tíme a zároveň zvyšovať u študentov sebadôveru a spokojnosť s vyučovaním. V záujme zisťovať o simulačnom vzdelávaní čo najviac, bolo na Katedre ošetrovateľstva zrealizované pracovné stretnutie s kolegami z Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytet Rzeszowski, ktorí nám priblížili detailné skúsenosti a odporúčania pre simulačné vzdelávanie. V rámci stretnutia bola diskutovaná ďalšia spolupráca práve v oblasti simulačného vzdelávania. Vnímame potrebu sa týmto témam intenzívne venovať, nakoľko s vytvorením kvalitného a moderného vzdelávacieho prostredia úzko súvisia vzdelávacie výsledky u študentov.
 
Autor: Katedra ošetrovateľstva
 

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem