Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva oznamuje, že II. kolo prijímacieho konania pre akademický rok 2024/2025 sa neuskutoční v žiadnom študijnom odbore.

Chcete študovať urgentnú zdravotnú starostlivosť?

Absolvent študijného programu Urgentná zdravotná starostlivosť je schopný poskytovať prednemocničnú starostlivosť osobe v ohrození zdravia a života, poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť...

Chcete študovať ošetrovateľstvo?


Aktuálna komplikovaná situácia v zdravotníctve by Vás nemala odradiť od napĺňania Vašich osobných cieľov a poslania pomáhať ľuďom v chorobe a udržiavaní ich zdravia.

Chcete študovať sociálnu prácu?

 

„Sociálna práca nie je tak povolaním, je skôr poslaním v rámci profesionálnej pomoci ľuďom, ktorí sa ocitli na križovatkách života.“ prof. PhDr. Ján Gabura, Csc.

Chcete študovať psychológiu?

 

A nájsť odpovede napríklad na otázku: Čo je šťastie a ako ho dosiahnuť? Ako vyvážiť rozum a cit? Prečo a ako vychádzať s ostatnými ľuďmi?

Študenti FSvaZ majú veľký záujem o internacionalizáciu

Pracovníci Oddelenia pre medzinárodné vzťahy pani Ing. Katarína Butorová, PhD. a pán Mgr. Pavol Vakoš predstavili dňa 19.10.2023 v rámci informatívneho seminára študentom našej fakulty možnosti Erasmus+ mobilít. Informovali ich o podmienkach absolvovania študijného pobytu a stáží v rôznej dĺžke ich trvania. Miesta v Aule našej fakulty, ktorá je najväčšou miestnosťou fakulty, boli študentmi plne obsadené. Povzbudzovaním študentov k vycestovaniu do zahraničia budujeme ich vzťah a sebavedomie
ku konfrontácii sa so svetom a využívanie možností univerzitného vzdelávania.
 

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem