Chcete študovať urgentnú zdravotnú starostlivosť?

Absolvent študijného programu Urgentná zdravotná starostlivosť je schopný poskytovať prednemocničnú starostlivosť osobe v ohrození zdravia a života, poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť...

Chcete študovať ošetrovateľstvo?


Aktuálna komplikovaná situácia v zdravotníctve by Vás nemala odradiť od napĺňania Vašich osobných cieľov a poslania pomáhať ľuďom v chorobe a udržiavaní ich zdravia.

Chcete študovať sociálnu prácu?

 

„Sociálna práca nie je tak povolaním, je skôr poslaním v rámci profesionálnej pomoci ľuďom, ktorí sa ocitli na križovatkách života.“ prof. PhDr. Ján Gabura, Csc.

Chcete študovať psychológiu?

 

A nájsť odpovede napríklad na otázku: Čo je šťastie a ako ho dosiahnuť? Ako vyvážiť rozum a cit? Prečo a ako vychádzať s ostatnými ľuďmi?

Výnimočnosť a náročnosť povolania sestry zviditeľnená na medzinárodnej súťaži MedGames 2023 aj našimi študentkami

A znovu po roku boli naše študentky študijného programu Ošetrovateľstva „akčné“ a zúčastnili sa  medzinárodnej súťaže MedGames, ktorá prebiehala v dňoch 13. a 14. októbra 2023 na Jesseniovej lekárskej fakulte v Martine UK v Bratislave. Za 3. ročník nás zastupoval na súťaži jeden tím v zložení študentiek
Eriky Chmúrčiakovej a Viktórie Machálikovej. Za 2. ročník to boli dva súťažiace tímy v zastúpení  Karolíny Fitzelovej, Janky Dežovej a Andrei Andóovej, Radoslavy Zacharovej. MedGames je edukatívno-kompetitívny projekt pre študentov medicíny, a aj pre študentov 2. a 3. ročníka ošetrovateľstva. Ide o unikátnu kombináciu súťaže medikov a študentov ošetrovateľstva v podmienkach Slovenska a Čiech. Cieľom je zvýšiť praktické zručnosti budúcich lekárov i sestier a pomôcť im v ich budúcej práci. Všetky úlohy v rámci súťaže sú zamerané najmä posilnenie praktických zručností. Hlavnou dominantou sú kazuistiky, reálne prípady pacientov a zároveň skúseností klinických odborníkov  (lekárov a sestier) a pedagógov, s využitím simulačných modelov.
MedGames 2023 bol už ôsmy ročník súťaže medikov a  študentov ošetrovateľstva. V prvý deň súťažiaci absolvovali workshopy k vybraným odborným úlohám. Zároveň v tento deň už súťažiaci absolvovali prvú úlohu, simulovanú záchrannú akciu, spoluprácu zložiek integrovaného záchranného systému, kde naše študentky 3. ročníka získali najvyšší počet bodov zo všetkých zúčastnených súťažiacich. S riadnou dávkou adrenalínu pokračovali súťažiaci v ďalších 15 úlohách.
Našim študentkám 2. a 3. ročníka vyslovujeme veľké poďakovanie za ich odvahu zúčastniť sa aj na tomto ročníku súťaže, ako aj za ich odborné vedomosti, profesionálny prístup, rozvážnosť pri rozhodovaní a komunikatívnosť pri riešení náročných situácií v rámci poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti. Výnimočnosť povolania sestry si zaslúži veľký obdiv a jej zviditeľňovanie aj touto formou je v súčasnej dobe nevyhnutné.
Na záver nechávame priestor na vyjadrenie sa našim súťažiacim študentkám, ktoré veľmi úspešne reprezentovali našu univerzitu na medzinárodnej úrovni.
 
Viky a Erika, tím ZáchranÁristky, 3. ročník odbor ošetrovateľstvo
„Naša druhá skúsenosť so súťažou “Medgames” sa tento rok úplne neniesla v edukačnom duchu, ktorý sme očakávali. Súťaž odporúčame kolegom z nižšieho ročníka ale nech si nedávajú za cieľ extrémne dobrý výsledok, ktorý nie je možný.  Na našej strane samozrejme prebehla konštruktívna kritika a uvedomenie si našich chýb, ale nie vždy je to iba chyba súťažiacich. Ako sa hovorí: „Ťažko na cvičisku, ľahko na bojisku.“
 
Karolína Fitzelová, tím Ošetrovateľky UKF, 2. ročník odbor ošetrovateľstvo
„Bola to pre nás určite skvelá skúsenosť, nakoľko sme si precvičili teoretické znalosti a praktické zručnosti v reálnom živote a navyše pod veľkým tlakom. Bolo to skutočne vyčerpávajúce ale zároveň neskutočná atmosféra. Naučili sme sa pracovať v tíme a zároveň si ozrejmili niektoré postupy v špecifických výkonoch, prostredníctvom workshopov, ktoré prebiehali deň pred súťažou."
 
Janka Dežová, tím Ošetrovateľky UKF, 2. ročník odbor ošetrovateľstvo
„Skúsenosť zo súťaže Medgames hodnotím pozitívne. Naučili sme sa veľa nových vecí, ktoré nám pomôžu vykonávať naše povolanie v budúcnosti. Aj napriek veľkému stresu som si súťaž užila v celej jej kráse. Určite odporúčam všetkým budúcim zdravotníkom, pretože je to naozaj trenažér a skúška reálnych situácii."
Andrea Andóová, tím Sestry UKF, 2. ročník odbor ošetrovateľstvo
„Súťaž hodnotím pozitívne, ako  super príležitosť, ktorá ma obohatila novými zručnosťami a vedomosťami, za ktoré som veľmi vďačná, a určite využijem aj vo svojej praxi. Rozhodcovia boli veľmi milí a nápomocní. Každému študentovi viem maximálne odporučiť túto súťaž na overenie vlastných vedomostí a zručností."
 
Radoslava Zacharová, tím Sestry UKF, 2. ročník odbor ošetrovateľstvo
„Napriek veľkému stresu a obavám to bola pre nás zaujímavá a obohacujúca skúsenosť, aj keď psychicky a emočne veľmi náročná, ale aj tak sme si tieto dva dni užili. Naše umiestnenie ma z viacerých hľadísk potešilo, keďže s niektorými disciplínami sme sa ešte nestretli a vnímam to ako pozitívnu skúsenosť a vedomosť do nášho ďalšieho profesijného života."
Text: Kolektív Katedry ošetrovateľstva

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem