Chcete študovať urgentnú zdravotnú starostlivosť?

Absolvent študijného programu Urgentná zdravotná starostlivosť je schopný poskytovať prednemocničnú starostlivosť osobe v ohrození zdravia a života, poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť...

Chcete študovať ošetrovateľstvo?


Aktuálna komplikovaná situácia v zdravotníctve by Vás nemala odradiť od napĺňania Vašich osobných cieľov a poslania pomáhať ľuďom v chorobe a udržiavaní ich zdravia.

Chcete študovať sociálnu prácu?

 

„Sociálna práca nie je tak povolaním, je skôr poslaním v rámci profesionálnej pomoci ľuďom, ktorí sa ocitli na križovatkách života.“ prof. PhDr. Ján Gabura, Csc.

Chcete študovať psychológiu?

 

A nájsť odpovede napríklad na otázku: Čo je šťastie a ako ho dosiahnuť? Ako vyvážiť rozum a cit? Prečo a ako vychádzať s ostatnými ľuďmi?

Stretnutie študentov ošetrovateľstva s predstaviteľmi Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek

Medzi činnosti sestry, ktoré vyplývajú z poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti, patrí aj samostatnosť spojená s prevzatím zodpovednosti za svoje konanie a ochota sestry aktívne chrániť záujmy pacienta.
Dňa 7.11.2022 zavítali na pôdu FSVaZ čelní predstavitelia Slovenskej komory a sestier a pôrodných asistentiek (SK SaPA): prezidentka Mgr.Iveta Lazorová, PhD., MPH,
viceprezident PhDr. Lukáš Kober, PhD., MPH a predsedníčka Kontrolného výboru Mgr. Iveta Michalcová,MPH. Cieľom ústrednej prednášky predsedníčky Kontrolného výboru s názvom „Príklady dobrej praxe a manažérske zlyhania v práci sestry“ bolo priblížiť študentom 3. ročníka študijného odboru ošetrovateľstvo činnosť a kontrolné mechanizmy SK SaPA zamerané na pochybenia a etické zlyhania sestier. Zároveň  boli prezentované príklady dobrej praxe a osobnej zaangažovanosti sestier pri zvyšovaní kvality poskytovanej starostlivosti. Prezidentka a viceprezident SK SaPA prezentovali činnosť a úlohy stavovskej organizácie. Na záver bol vytvorený priestor pre otázky študentov a reflexiu ich  skúsenosti s klinickou praxou počas štúdia.
 

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem