Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva oznamuje, že II. kolo prijímacieho konania pre akademický rok 2024/2025 sa neuskutoční v žiadnom študijnom odbore.

Chcete študovať urgentnú zdravotnú starostlivosť?

Absolvent študijného programu Urgentná zdravotná starostlivosť je schopný poskytovať prednemocničnú starostlivosť osobe v ohrození zdravia a života, poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť...

Chcete študovať ošetrovateľstvo?


Aktuálna komplikovaná situácia v zdravotníctve by Vás nemala odradiť od napĺňania Vašich osobných cieľov a poslania pomáhať ľuďom v chorobe a udržiavaní ich zdravia.

Chcete študovať sociálnu prácu?

 

„Sociálna práca nie je tak povolaním, je skôr poslaním v rámci profesionálnej pomoci ľuďom, ktorí sa ocitli na križovatkách života.“ prof. PhDr. Ján Gabura, Csc.

Chcete študovať psychológiu?

 

A nájsť odpovede napríklad na otázku: Čo je šťastie a ako ho dosiahnuť? Ako vyvážiť rozum a cit? Prečo a ako vychádzať s ostatnými ľuďmi?

ŠVOK 2024 v odbore Ošetrovateľstvo

Tak ako každoročne sa 18. 4. 2024 konala študentská vedecká odborná konferencia 2024 v odbore Ošetrovateľstvo. Svoje vedecké práce prezentovali 4 študentky. Témy ktorými sa študenti zaoberali boli nasledovné: Simulácia v ošetrovateľstve, Postoj študentov vysokých škôl k vlastnému telu a kvalita ich života, Nonadherencia u diabetikov 2. typu a hypertonikov, Prevalencia násilia voči zdravotníckym pracovníkom. Komisia v zložení doc. PhDr. Andrea Solgajová, PhD., PhDr. Ľubica Poledníková, PhD., PhDr. Miroslava Líšková, PhD., Karolína Fitzelová, Ema Lukáčová  nemala vôbec ľahkú úlohu,
nakoľko prezentované práce boli svojou kvalitou vyrovnané a po dôkladnom rozhodovaní určila poradie nasledovne. Prvé miesto obsadila študentka Simona Šebíková so svojou prácou  o prevalencii násilia voči zdravotníckym pracovníkom. Druhé miesto študentka Monika Spodniaková s prácou v ktorej riešila problematiku nonadherencie u pacientov s diabetom a vysokým tlakom. Tretie miesto študentka Kamila Kracíková s prácou o tom, aký majú postoj študenti vysokých škôl k vlastnému telu a aká je  kvalita ich života.
Srdečne blahoželáme študentkám a želáme im veľa úspechov v ďalšej bádateľskej činnosti a aj klinickej praxi.  Tešíme sa, že pri náročnosti štúdia, v ktorom musia počas troch rokov absolvovať 4600 hodín sa rozhodli zapojiť do v poradí už 19. ročníka študentskej vedeckej odbornej konferencie v ošetrovateľstve.
 
Text: PhDr. Miroslava Líšková, PhD.  – Katedra ošetrovateľstva, FSVaZ
Foto: Mariana Mikulová – Katedra ošetrovateľstva, FSVaZKontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem