Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva oznamuje, že II. kolo prijímacieho konania pre akademický rok 2024/2025 sa neuskutoční v žiadnom študijnom odbore.

Chcete študovať urgentnú zdravotnú starostlivosť?

Absolvent študijného programu Urgentná zdravotná starostlivosť je schopný poskytovať prednemocničnú starostlivosť osobe v ohrození zdravia a života, poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť...

Chcete študovať ošetrovateľstvo?


Aktuálna komplikovaná situácia v zdravotníctve by Vás nemala odradiť od napĺňania Vašich osobných cieľov a poslania pomáhať ľuďom v chorobe a udržiavaní ich zdravia.

Chcete študovať sociálnu prácu?

 

„Sociálna práca nie je tak povolaním, je skôr poslaním v rámci profesionálnej pomoci ľuďom, ktorí sa ocitli na križovatkách života.“ prof. PhDr. Ján Gabura, Csc.

Chcete študovať psychológiu?

 

A nájsť odpovede napríklad na otázku: Čo je šťastie a ako ho dosiahnuť? Ako vyvážiť rozum a cit? Prečo a ako vychádzať s ostatnými ľuďmi?

Prednáška spojená s besedou pre študentov Sociálnej práce

Dňa 23.04.2024 na pôde Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre sa zrealizovala prednáška spojená s besedou pre študentov Sociálnej práce. Ako, kde a akým spôsobom konať dobro vo forme dobrovoľníckych činností, študentov oboznámila  Mgr. Andrea Kosírová Hugáňová, PhD., ktorá pôsobí v Nitrianskom centre dobrovoľníctva a tiež v Združení STORM. Príklady dobrej praxe s rôznymi zaujímavými príbehmi, študentom podal dobrovoľník Martin, ktorý veľmi príjemne spestril atmosféru prednášky.
Organizačné zabezpečenie spojené s besedou viedla PhDr. Katarína Vanková, PhD., ktorá tiež upozornila na predmet Service learning, ktorý je k dispozícii študentom v ponuke študijných predmetov, kde sa naučia ako byť dobrým dobrovoľníkom, ako spracovať vlastnú aktivitu do projektu, výkon v teréne a podobné užitočné veci, ktoré využijú v bežnom živote. Pomáhať nezištne, kde odmenou je skvelý pocit radosti z vykonanej práce, je doménou študentov pomáhajúcich profesií.

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem