Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva oznamuje, že II. kolo prijímacieho konania pre akademický rok 2024/2025 sa neuskutoční v žiadnom študijnom odbore.

Chcete študovať urgentnú zdravotnú starostlivosť?

Absolvent študijného programu Urgentná zdravotná starostlivosť je schopný poskytovať prednemocničnú starostlivosť osobe v ohrození zdravia a života, poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť...

Chcete študovať ošetrovateľstvo?


Aktuálna komplikovaná situácia v zdravotníctve by Vás nemala odradiť od napĺňania Vašich osobných cieľov a poslania pomáhať ľuďom v chorobe a udržiavaní ich zdravia.

Chcete študovať sociálnu prácu?

 

„Sociálna práca nie je tak povolaním, je skôr poslaním v rámci profesionálnej pomoci ľuďom, ktorí sa ocitli na križovatkách života.“ prof. PhDr. Ján Gabura, Csc.

Chcete študovať psychológiu?

 

A nájsť odpovede napríklad na otázku: Čo je šťastie a ako ho dosiahnuť? Ako vyvážiť rozum a cit? Prečo a ako vychádzať s ostatnými ľuďmi?

Univerzitná kvapka krvi

Univerzitná kvapka krvi je významná aktivita, ktorá zdôrazňuje dôležitosť darovania krvi v akademickej komunite. Na UKF v Nitre ju  organizovala  Katedra ošetrovateľstva v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR- odberové centrum Nitra  dňa 23.04.2024. Toto  humanitárne podujatie bolo súčasťou programu Nitrianskych univerzitných dní. Akciou  podporuje zdravotnícke zariadenia v ich neustálom boji s nedostatkom krvi, ale tiež vychováva mladú generáciu k hodnotám ako sú altruizmus a solidarita. Darovanie krvi je jednoduchý, avšak významný spôsob, ako môže každý prispieť k záchrane životov a podpore zdravia v spoločnosti.
Do vyzy darovať vzácnu tekutinu sa zapojilo 48 darcov z radov  študentov a  zamestnancov UKF v Nitre. Celkovo bolo zaevidovaných  48 darcov, z nich krv mohlo darovať 30 ľudí, 18 bolo z odberu vylúčených, z rôznych dôvodov. Potešujúca bola skutočnosť, že akcia oslovila  až  27 prvodarcov, z nich darovať krv mohlo 15. Všetkým darcom srdečne ďakujeme za účasť. Na aktivite participovali študenti 1. Ročníka študijného odboru Ošetrovateľstvo: Miroslav Kmeť, Antónia Kytková, Dominika Bírová.
 
Podujatie organizačne zabezpečili: PhDr. Miroslava Líšková, PhD., PhDr. Erika Krištofová, PhD.
 

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem