Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva oznamuje, že II. kolo prijímacieho konania pre akademický rok 2024/2025 sa neuskutoční v žiadnom študijnom odbore.

Chcete študovať urgentnú zdravotnú starostlivosť?

Absolvent študijného programu Urgentná zdravotná starostlivosť je schopný poskytovať prednemocničnú starostlivosť osobe v ohrození zdravia a života, poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť...

Chcete študovať ošetrovateľstvo?


Aktuálna komplikovaná situácia v zdravotníctve by Vás nemala odradiť od napĺňania Vašich osobných cieľov a poslania pomáhať ľuďom v chorobe a udržiavaní ich zdravia.

Chcete študovať sociálnu prácu?

 

„Sociálna práca nie je tak povolaním, je skôr poslaním v rámci profesionálnej pomoci ľuďom, ktorí sa ocitli na križovatkách života.“ prof. PhDr. Ján Gabura, Csc.

Chcete študovať psychológiu?

 

A nájsť odpovede napríklad na otázku: Čo je šťastie a ako ho dosiahnuť? Ako vyvážiť rozum a cit? Prečo a ako vychádzať s ostatnými ľuďmi?

Workshop pre študentov

Hygiena rúk je základným kameňom prevencie infekcií spojených so zdravotnou starostlivosťou. Katedra ošetrovateľstva v dňoch 26.03.2024 a 11.04.2024 organizovala pre študentov 1. a 2. ročníka študijného odboru Ošetrovateľstvo  workshop so zameraním na kritickú tému hygieny rúk, dezinfekcie a postupov podľa smerníc Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). Počas workshopu si študenti zopakovali  správne postupy hygieny rúk a používania dezinfekčných prostriedkov, aby mohli minimalizovali riziko prenosu patogénov medzi pacientmi a zdravotníckym personálom.
Okrem teoretických znalostí si tieto zručnosti prakticky vyskúšali, čo im pomôže lepšie porozumieť dôležitosti týchto postupov v každodennej praxi. Na záver workshopu mali možnosť diskutovať o najnovších poznatkoch a výzvach v oblasti hygieny rúk a dezinfekcie, čo im poskytlo pevný základ pre ich budúcu kariéru v ošetrovateľstve.
 
Organizačne workshop zabezpečila PhDr. Erika Krištofová, PhD, z Katedry Ošetrovateľstva
 

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem