Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva oznamuje, že II. kolo prijímacieho konania pre akademický rok 2024/2025 sa neuskutoční v žiadnom študijnom odbore.

Chcete študovať urgentnú zdravotnú starostlivosť?

Absolvent študijného programu Urgentná zdravotná starostlivosť je schopný poskytovať prednemocničnú starostlivosť osobe v ohrození zdravia a života, poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť...

Chcete študovať ošetrovateľstvo?


Aktuálna komplikovaná situácia v zdravotníctve by Vás nemala odradiť od napĺňania Vašich osobných cieľov a poslania pomáhať ľuďom v chorobe a udržiavaní ich zdravia.

Chcete študovať sociálnu prácu?

 

„Sociálna práca nie je tak povolaním, je skôr poslaním v rámci profesionálnej pomoci ľuďom, ktorí sa ocitli na križovatkách života.“ prof. PhDr. Ján Gabura, Csc.

Chcete študovať psychológiu?

 

A nájsť odpovede napríklad na otázku: Čo je šťastie a ako ho dosiahnuť? Ako vyvážiť rozum a cit? Prečo a ako vychádzať s ostatnými ľuďmi?

Konferencia: Nové dimenzie v zdravotníckych vedách

Radi by sme Vás informovali, že University of Pecs (Maďarsko) spolu s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, (Česká republika), Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre (Slovenská republika), a College of Medical Sciences of the University of Rzeszów (Poľsko) spolupracujú na projekte s názvom New dimensions in health sciences with special focus on health care development (ID 22410228) (Nové dimenzie v zdravotníckych vedách s dôrazom na rozvoj zdravotnej starostlivosti) s odsúhlaseným rozpočtom 22 265 EUR.
Projekt je spolufinancovaný vládami Českej Republiky, Maďarska, Poľka a Slovenska prostredníctvom Vyšegrádskeho fondu (Visegrad Grants from International Visegrad Fund). Poslaním fondu je presadzovať myšlienky udržateľnej regionálnej spolupráce v strednej Európe.
Viac informácií o projekte nájdete na: https://www.etk.pte.hu/v4healthcongress-eng/
 
 Visegrad.png
New Dimensions in Health Sciences Conference
We are pleased to announce that the University of Pecs in cooperation with South Bohemia University, the Constantine the Philosopher University in Nitra, and the Medical College of Rzeszow University are cooperating in the project titled New dimensions in health sciences with special focus on health care development (ID 22410228) with an approved budget of 22 265 EUR. The project is co-financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from International Visegrad Fund. The mission of the fund is to advance ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe.
Detailed information about the project is available at: https://www.etk.pte.hu/v4healthcongress-eng/

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem