L3 banner media2

O Fakulte

Kurz slovenského posunkového jazyka 1

Kategória:
FSVaZ
Dátum:
2017-09-20 16:30 - 18:00
Miesto konania:
A 506

Celkový rozsah: 20 hodín

Účastníci si osvoja základnú posunkovú zásobu v slovenskom posunkovom jazyku vo vybraných témach, základy gramatiky posunkového jazyka a základné teoretické poznatky o kultúre Nepočujúcich.

Termín: streda od 17:15 do 19:00 (13 týždňov), kurz začína dňa 20.09.2017

Počet účastníkov: max. 20

Zabezpečuje: PhDr. Veronika Šimonová, Katedra sociálnej práce a sociálnych vied

Prihlasovanie na kurz e-mailom: PhDr. Veronika Šimonová, Katedra sociálnej práce a sociálnych vied, e-mail:

 
 

Všetky termíny:

  • 2017-09-20 16:30 - 18:00
 

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757