L3 banner media2

O Fakulte

Kurz „Základy rómskeho jazyka“

Kategória:
FSVaZ
Dátum:
2017-11-10 00:00
Ústav romologických štúdií FSVaZ UKF v Nitre ponúka študentom, zamestnancom UKF a záujemcom z praxe jazykový kurz rómskeho jazyka.
Realizácia kurzu je naplánovaná na tento semester, na presnejšom termíne sa dohodneme s uchádzačmi. Kurz bude prebiehať formou dvoch stretnutí (2x5 hodín) v priestoroch Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva, Kraskova 1 Nitra.
Absolventi sa naučia základný repertoár slov a jednoduchých fráz a základy gramatiky, získajú študijné materiály a písomné osvedčenie o absolvovaní.
Kurz je bezplatný.
V prípade záujmu nás kontaktujte mailom na , telefonicky na čísle 037 6408 784, prostredníctvom Facebooku alebo osobne.
Prihlasovanie na kurz je otvorené do 10. novembra 2017.

Tešíme sa na Vás!

 
 

Všetky termíny:

  • 2017-11-10 00:00
 

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757