L3 banner media2

O Fakulte

ŠDNU: Ako vnímam odlišnosti?

Kategória:
FSVaZ
Dátum:
2017-11-23 13:00
Miesto konania:
Kraskova 601/1, 949 01 Nitra
Slovensko

Workshop pre všetkých, ktorí sa chcú prostredníctvom zážitkových metód dozvedieť viac o tom, ako pracovať s odlišnosťami medzi ľuďmi, ako človek vníma sociálne vylúčenie, aké dôsledky pre život prinášajú kultúrne a sociálne odlišnosti?


Miesto a čas konania: FSVaZ, Kraskova 1, miestnosť A-317 o 13.00 hod.

 
 

Všetky termíny:

  • 2017-11-23 13:00
 

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757