L3 banner media2

O Fakulte

Súčasné problémy rozpadávajúcich sa rodín z pohľadu psychológa oddelenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Kategória:
FSVaZ
Dátum:
2017-11-14 07:30

Prednáška spojená s diskusiou so psychologičkou Referátu poradensko- psychologických služieb Oddelenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v Nitre. Cieľom je oboznámiť študentov s príčinami rozvodov, formami úpravy styku a priblížiť im prácu s rozdielnymi postojmi rodičov k porozvodovej úprave a prežívanie detí pri rozpade rodiny.

Miesto a čas konania: FSVaZ UKF, Kraskova 1, Nitra, miestnosť A-318, 7.30-9.00 hod.

 
 

Všetky termíny:

  • 2017-11-14 07:30
 

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757