L3 banner media2

O Fakulte

Arteterapia v procese sebapoznávania

Kategória:
FSVaZ
Dátum:
2015-11-09 11:00 - 12:30
Miesto konania:
A-508

Typ podujatia: workshop
Cieľová skupina – pre ktorú je podujatie určené: študenti  sociálnej práce
Termín konania: 09.11. 2015, čas konania 11:00 – 12:30 miesto konania  miestnosť A508
Organizátor podujatia: PhDr. Elena Gažiková, PhD.
Garant podujatia: prof. PhDr. Martina Mojtová, PhD.
Kontaktná osoba:
Stručný popis podujatia: Workshop bude realizovať Mgr. Karina Andrášiková, programová koordinátorka a terénna sociálna pracovníčka z občianskeho združenia Mládež ulice.  Sebapoznávanie je dôležitým procesom rozvoja sociálneho pracovníka a následného využitia pri práci s klientom,  ku ktorému môžu prispievať aj arteterapeutické techniky.

 
 

Všetky termíny:

  • 2015-11-09 11:00 - 12:30
 

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757