L3 banner media2

O Fakulte

Integrácia asýrskych kresťanov v meste Nitra

Kategória:
FSVaZ
Dátum:
2017-11-14 09:15

Pracovník občianskeho združenia Pokoj a dobro – pomoc utečencom, príde predstaviť túto organizáciu, ktorá sa venuje presídleniu a integrácii asýrskych kresťanov v Nitre a okolí. Bude hovoriť o úlohe a postavení sociálneho pracovníka v procese integrácie a vlastných skúsenostiach s touto prácou. Zaujímavým hosťom bude aj samotný člen z irackej komunity, s ktorým bude možnosť diskutovať o irackej kultúre, o ich príchode na Slovensko, o integrácii, o pozitívach, ale aj problémoch, s ktorými sa stretáva.

Miesto a čas konania: FSVaZ UKF, Kraskova 1, Nitra, miestnosť A-116, 9.15-10.45 hod.

Zodpovedajú: prof. PhDr. Martina Mojtová, PhD., Mgr. Silvia Morávková (KSPaSV FSVaZ UKF)

Spoluorganizátori: Pokoj a dobro – pomoc utečencom

 
 

Všetky termíny:

  • 2017-11-14 09:15
 

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757