L3 banner media2

O Fakulte

Špecifiká sociálnej starostlivosti o klientov v zariadeniach sociálnych služieb

Kategória:
FSVaZ
Dátum:
2017-11-15 13:00

Pracovníci zariadení sociálnych služieb predstavia systém sociálnej starostlivosti o klientov v zariadeniach sociálnych služieb. Poukážu na špecifiká sociálnej práce s klientmi vybraných zariadení a predstavia aktuálne trendy v poskytovaní sociálnych služieb na príkladoch dobrej praxe.

Miesto a čas konania: FSVaZ UKF, Kraskova 1, Nitra, miestnosť A-116, 13.00-14.30 hod.

Zodpovedá: PhDr. Katarína Minarovičová, PhD. (KSPaSV FSVaZ UKF)

Spoluorganizátori: ZSS Kreatív, Hlavná 287, Klasov a ZSS Viničky, Považská 14, Nitra

 
 

Všetky termíny:

  • 2017-11-15 13:00
 

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757