L3 banner media2

O Fakulte

Finančná gramotnosť pre pomáhajúce profesie

Kategória:
FSVaZ
Dátum:
2017-11-15 09:15

Prednáška spojená s diskusiou zameraná na problematiku finančnej gramotnosti a jej spätosť s pomáhajúcimi profesiami.

Miesto a čas konania: FSVaZ UKF, Kraskova 1, Nitra, miestnosť A-506, 9.15-10.45 hod.

Zodpovedá: prof. PhDr. Martina Mojtová, PhD. (KSPaSV FSVaZ UKF)

 
 

Všetky termíny:

  • 2017-11-15 09:15
 

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757