L3 banner media2

O Fakulte

Migrácia vo vzťahu ku krajinám V4

Kategória:
FSVaZ
Dátum:
2017-11-15 11:00

Prednáška spojená s diskusiou o migrácii v geografickom priestore krajín V4.

Miesto a čas konania: FSVaZ UKF, Kraskova 1, Nitra, miestnosť A-508, 11.00 – 12.30 hod.

Zodpovedá: prof. PhDr. Martina Mojtová, PhD. (KSPaSV FSVaZ UKF)

 
 

Všetky termíny:

  • 2017-11-15 11:00
 

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757