L3 banner media2

O Fakulte

Vplyv ranného detstva na budúci sociálny život človeka

Kategória:
FSVaZ
Dátum:
2017-11-21 09:15

Zakladateľ SPDDD Úsmev ako dar, prof. MUDr. Jozef Mikloško, PhD. sa podelí o dlhoročné skúsenosti práce v detských domovoch, s rodinami v kríze a náhradnými rodinami. Zameria sa na dôležitosť ranného detstva vrátane prenatálneho vývinu, ktoré majú jednoznačný vplyv na ďalší život človeka.

Miesto a čas konania: FSVaZ UKF, Kraskova 1, Nitra, miestnosť A-116, 9.15 – 10.45 hod.

Zodpovedá: prof. PhDr. Martina Mojtová, PhD. (KSPaSV FSVaZ UKF)

 
 

Všetky termíny:

  • 2017-11-21 09:15
 

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757