L3 banner media2

O Fakulte

Hodnotenie vzdelávania a učiteľov študentmi FSVaZ

Kategória:
FSVaZ
Dátumy
2017-12-01 00:00 - 2017-12-17 00:00

Pozor! Na FSVaZ sme aj tento semester spustili EVALUÁCIU!


Evaluovať, teda hodnotiť a oceňovať, môžu študenti proces vyučovania v zimnom semestri akademického roka 2017/2018. Hodnotenie vzdelávania a učiteľov študentmi fakulty prebieha v dňoch od 01.12. 2017 do 17.12.2017 v súlade s vnútorným predpisom FSVaZ 1/2016 Systém riadenia kvality Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva a so Smernicou UKF č. 5/2009 Zásady hodnotenia vzdelávania a učiteľov študentmi univerzity.


Evaluáciu koordinuje Rada študentov FSVaZ. Hodnotenie môže prebiehať v rámci výučbových aktivít Ak sa študenti/študentky rozhodnú využiť možnosť hodnotiť výučbu v letnom semestri v priestoroch fakulty organizovane, tak môžu dotazník administrovaný elektronickou formou vyplniť v počítačovej miestnosti A-103. Pedagógovia sú povinní na požiadanie členov Rady študentov FSVaZ, ktorí hodnotenie koordinujú, uvoľniť študentov na nevyhnutný čas z výučbovej aktivity.


Vysoká študentská účasť na hodnotení bude zárukou zvyšovania kvality poskytovaného vzdelávania prostredníctvom nápravy identifikovaných nedostatkov. Zároveň poskytnutá pozitívna spätná väzba zabezpečí, že ocenené postupy, metódy a formy vzdelávania budú „príkladom dobrej praxe“ pre ostatných pedagógov.


Čakáme na Vaše hodnotenia, ktoré pomáhajú zlepšovať štúdium u nás!

 
 

Všetky termíny:

  • Od 2017-12-01 00:00 do 2017-12-17 00:00
 

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757