L3 banner media2

O Fakulte

Deinštitucionalizácia - alternatívna pre nezávislý život v integrovanom spoločenstve

Kategória:
FSVaZ
Dátum:
2015-11-10 09:15 - 10:45
Miesto konania:
A-507

Typ podujatia: Odborná prednáška
Cieľová skupina – pre ktorú je podujatie určené: prednostne študenti sociálnej práce.
Termín konania: 10.11.2015, čas konania 09:15 miesto konania: miestnosť A507
Organizátor podujatia: Mgr. Zuzana Mališková, PhD.
Garant podujatia: doc. PhDr. Martina Hrozenská, PhD.
Kontaktná osoba:
Stručný popis podujatia: Prednášku bude realizovať PhDr. Miroslav Cangár, vedúci metodického tímu národného projektu deinštitucionalizácie a pracovník Inštitútu zdravotnej politiky MZ SR.

 
 

Všetky termíny:

  • 2015-11-10 09:15 - 10:45
 

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757