L3 banner media2

O Fakulte

Deň otvorených dverí 2018

Kategória:
FSVaZ
Dátum:
2018-02-15 09:00

DOD 2018

Na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre sa každý rok vo februári koná Deň otvorených dverí. Uchádzači o štúdium a verejnosť majú príležitosť voľne a nezáväzne si prezrieť priestory univerzity.

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva pripravila pre návštevníkov Dňa otvorených dverí zaujímavý a príťažlivý program. Každé pracovisko prezentuje svoje študijné programy prostredníctvom interaktívnych a zážitkových aktivít. Okrem možnosti zapojiť sa do výučby na otvorených hodinách si môže návštevník vyskúšať sebapoznávacie metódy, vypočuť živú knihu alebo overiť zručnosti pri záchrane života. Viac o programe tu.

2017 dod18 poster

Program:

 1. Prezentácia univerzity, fakulty, pracovísk a študijných programov (Miestnosť A-12 prízemie od 9.45 - 10.45)
  •    Informácie o
  • Štruktúre UKF a FSVaZ
  • Akreditovaných študijných programoch otváraných v ak. roku 2018/2019 na FSVaZ
  • Podmienkach prijímacieho konania a dôležitých termínoch
  •   Zástupcovia katedier poskytnú informácie o:
  • obsahu študijných programov
  • spolupráci katedier s inými domácimi a zahraničnými inštitúciami
  • významných osobnostiach podieľajúcich sa na vzdelávaní študentov
  • profile absolventov a uplatnení absolventov študijných programov
  • významných výsledkoch vo vede, vzdelávaní a pre prax
 2. Katedra psychologických vied a Ústav aplikovanej psychológie (KPsV 7. poschodie od 9.00 - 11.00)
  •    Spoznaj KPsV očami jej aktuálnych študentov a absolventov.
  •    Video prezentácia katedry (história, súčasnosť, osobnosti, aktivity)
 3. Katedra sociálnej práce a sociálnych vied (KSPaSV 5. poschodie od 9.00 - 12.00)
  •    Prezentácia štúdia (v odbore sociálna práca na KSPaSV)
  •    Prezentácia katedry (história, súčasnosť, osobnosti, úspešný absolventi, aktivity)
 4. Ústav romologických štúdií (Miestnosť  A-317 3. poschodie od 9.00 - 12.00)
  •    Prezentácia štúd. programu: Sociálne služby a poradenstvo: diskusia so záujemcami o štúdium
  •    Možnosti zahraničných mobilít a odbornej praxe: diskusia so študentmi a pedagógmi
  •    Študenti pre študentov: praktické a zážitkové cvičenia (napr. Ako vnímam iných ľudí); diskusie so študentmi: študentský život a mimoškolské aktivity, študentské projekty, študentšké aktivity
  •    Živá knižnica: príbehy spojené so štúdiom Sociálnych služieb a poradenstva (študenti a pedagógovia); študenti a pedagógovia rozprávajú záujemcov svoje osobné príbehy (od 10.00 a 11.00)
 5. Katedra Ošetrovateľstva (KOS 1. poschodie od 9.00 - 12.00)
  •    Prezentácia štúdijného odboru ošetrovateľstvo (z pohľadu študentov ošetrovateľstva)
  •    Prezentácia mimovýučbových aktivít a zahrničných mobilít (z pohľadu študentov ošetrovateľstva)
  •    Otvorená hodina - Potreba pacientov a ošetrovateľský proces (PhDr. J. Mesárošová, PhD.) - Miestnosť A01 prízemie 11.00 - 12.30
 6. Katedra klinických disciplín a urgentnej medicíny (Miestnosť  A-612 6. poschodie od 10.00 - 12.30)
  •    Prezentácia štúdijného odboru urgentná zdravotná starostlivosť - diskusia so záujemcami o štúdium, informovanie o podmienkach a možnostiach štúdia
  •    Prezentácia katedry (aktivity katedry, úspechy študentov na súťažiach)
  •    Možnosť nácviku (kardiopulmonálnej resuscitácie s PC kontrolou)

Program na stiahnutie:

FSVaZ DOD2018 web1

 
 

Všetky termíny:

 • 2018-02-15 09:00
 

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757