L3 banner media2

O Fakulte

Nízkoprahové programy pre deti a mládež v sociálne vylúčených komunitách a na sídliskách

Kategória:
FSVaZ
Dátum:
2015-11-09 09:15 - 10:45
Miesto konania:
A-719

Typ podujatia: Odborná prednáška s diskusiou
Cieľová skupina – pre ktorú je podujatie určené: študenti pomáhajúcich profesií
Termín konania: 09.11. 2015, čas konania 09:15 – 10:45 miesto konania  miestnosť A719
Organizátor podujatia: PhDr. Elena Gažiková, PhD.
Garant podujatia: prof. PhDr. Martina Mojtová, PhD.
Kontaktná osoba:
Stručný popis podujatia: Prednášku bude realizovať Mgr. Karina Andrášiková, programová koordinátorka a terénna sociálna pracovníčka z občianskeho združenia Mládež ulice. Organizácia sa venuje deťom a mládeži v rámci nízkoprahových programov v troch bratislavských lokalitách. Prezentácia sa bude týkať terénnej sociálnej práce ako metódy sociálnej práce s dôrazom na prácu v nízkoprahových programoch pre deti, mládež a komunity na sídliskách a v sociálne vylúčených komunitách.

 
 

Všetky termíny:

  • 2015-11-09 09:15 - 10:45
 

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757