L3 banner media2

O Fakulte

Deň sestier 2018

Kategória:
FSVaZ
Dátum:
2018-05-11 09:30
Miesto konania:
Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, Aula

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Katedra ošetrovateľstva
 

v spolupráci

s Regionálnou komorou sestier a pôrodných asistentiek v Nitre

vás pozývajú na odborný seminár konaný pri príležitosti

Medzinárodného dňa sestier 2018

Deň sestier 2018

11. máj 2018 o 09.30 hod.

nitrA

Vedecký výbor
doc. PhDr. Rastislav Rosinský, PhD. (SK)
PhDr. Andrea Solgajová, PhD. (SK)
doc. PhDr. Gabriela Vörösová, PhD. (SK)
doc. PhDr. Zuzana Slezáková, PhD., MPH (SK)
doc. PhDr. Alexandra Archalousová, PhD. (CZ)
doc. PhDr. Lada Cetlová, PhD. (CZ)
PhDr. Vlasta Dvořáková, PhD. (CZ)
PhDr. Jana Haluzíková, PhD. (CZ)

Vedecký garant:                                    PhDr. Andrea Solgajová, PhD.
Organizačný garant:                             PhDr. Zuzana Spáčilová, PhD.
Členovia organizačného výboru:          PhDr. Dana Zrubcová, PhD.
                                                              PhDr. Ľubica Poledníková, PhD.
                                                              PhDr. Jozefína Mesárošová, PhD.
                                                              Mgr. Mária Semanišinová
                                                              Mgr. Daniela Čičová
                                                              Mariana Mikulová

Vedecký výbor

doc. PhDr. Rastislav Rosinský, PhD. (SK)

PhDr. Andrea Solgajová, PhD. (SK)

doc. PhDr. Gabriela Vörösová, PhD. (SK)

doc. PhDr. Zuzana Slezáková, PhD., MPH (SK)

doc. PhDr. Alexandra Archalousová, PhD. (CZ)

doc. PhDr. Lada Cetlová, PhD. (CZ)

PhDr. Vlasta Dvořáková, PhD. (CZ)

PhDr. Jana Haluzíková, PhD. (CZ)

 
 

Všetky termíny:

  • 2018-05-11 09:30
 

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757