L3 banner media2

O Fakulte

Voľby do Akademického senátu FSVaZ v Nitre

Kategória:
FSVaZ
Dátum:
2018-04-24 08:00
Miesto konania:
Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva

Neanonymné a podpísané návrhy kandidátov za člena AS FSVaZ boli podľa stanoveného harmonogramu včas predložené predsedovi AS FSVaZ. Volebná komisia si vyžiadala vyjadrenie a súhlas od navrhovaných kandidátov. Podľa harmonogramu bol súhlas od všetkých navrhovaných kandidátov doručený predsedovi volebnej komisie do 19.04.2018.

Zverejnenie zoznamu kandidátov vo voľbách do AS FSVaZ - Študentská časť

Zverejnenie zoznamu kandidátov vo voľbách do AS FSVaZ - Zamestnanecká časť

 
 

Všetky termíny:

  • 2018-04-24 08:00
 

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757