L3 banner media2

O Fakulte

Promócie 2018 - PS15b, PS15m, UZS15b, XUZS15b

Kategória:
FSVaZ
Dátum:
2018-07-02

FAKULTA SOCIÁLNYCH VIED A ZDRAVOTNÍCTVA UKF NITRA
TERMÍNY PROMÓCIÍ KONANÝCH V NITRE 2018

Dňa 2. júla 2018 o 9,00 hodine
denné bakalárske štúdium
Psychológia

Dostavte sa však už o 7,30 hod. na UKF, Trieda A. Hlinku 1, Nitra do auly za účelom nácviku na slávnostné prevzatie diplomu. Účasť je nevyhnutná.

 

Dňa 2. júla 2018 o 11,30 hodine
denné magisterské štúdium
Psychológia

Dostavte sa však už o 10,00 hod. na UKF, Trieda A. Hlinku 1, Nitra do auly za účelom nácviku na slávnostné prevzatie diplomu. Účasť je nevyhnutná.

 

Dňa 2. júla 2018 o 14,00 hodine
denné a externé bakalárske štúdium
Urgentná zdravotná starostlivosť

Dostavte sa však už o 12,30 hod. na UKF, Trieda A. Hlinku 1, Nitra do auly za účelom nácviku na slávnostné prevzatie diplomu. Účasť je nevyhnutná.

 
 

Všetky termíny:

  • 2018-07-02
 

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757