L3 banner media2

O Fakulte

Promócie 2018 - OS15b, SP15m

Kategória:
FSVaZ
Dátum:
2018-07-04

FAKULTA SOCIÁLNYCH VIED A ZDRAVOTNÍCTVA UKF NITRA
TERMÍNY PROMÓCIÍ KONANÝCH V NITRE 2018

 

Dňa 4. júla 2018 o 9,00 hodine
denné bakalárske štúdium
Ošetrovateľstvo

Dostavte sa však už o 7,30 hod. na UKF, Trieda A. Hlinku 1, Nitra do auly za účelom nácviku na slávnostné prevzatie diplomu. Účasť je nevyhnutná.

 

Dňa 4. júla 2018 o 11,30 hodine
denné magisterské štúdium
Aplikovaná sociálna práca

Dostavte sa však už o 10,00 hod. na UKF, Trieda A. Hlinku 1, Nitra do auly za účelom nácviku na slávnostné prevzatie diplomu. Účasť je nevyhnutná.

 
 

Všetky termíny:

  • 2018-07-04
 

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757