L3 banner media2

O Fakulte

Dodatočné prijímacie konanie na študijné programy FSVaZ UKF v Nitre na akademický rok 2018/2019

Kategória:
FSVaZ
Dátumy
2018-06-01 - 2018-08-15

Dekan Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre vyhlasuje dodatočné prijímacie konanie na študijné programy v dennej a v externej forme štúdia s termínom podania prihlášky do 15. augusta 2018 v nasledovnom rozsahu :

 • Bakalárske študijné programy uskutočňované v dennej forme štúdia
  Sociálna práca
  Sociálne služby a poradenstvo
 • Bakalársky študijný program uskutočňovaný v externej forme štúdia
  Sociálna práca
 • Magisterské študijné programy uskutočňované v dennej forme
  Aplikovaná sociálna práca
  Sociálne služby a poradenstvo
 • Magisterský študijný program uskutočňovaný v externej forme
  Aplikovaná sociálna práca
 
 

Všetky termíny:

 • Od 2018-06-01 do 2018-08-15
 

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757