L3 banner media2

O Fakulte

Veda v psychológii alebo psychológia vedou odborný seminár

Kategória:
FSVaZ
Dátum:
2018-11-07 09:15
Príloha

Prezentácia projektov záverečných bakalárskych prác pre študentov 3. ročníka bakalárskeho štúdia

Termín podujatia:

7.11.2018

Čas podujatia:

09:15 – 12:30

Miesto konania:

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva UKF,

Kraskova 1, Nitra,

Miestnosti:

KRA00010 a KRA0207

 
 

Všetky termíny:

  • 2018-11-07 09:15
 

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757