L3 banner media2

O Fakulte

Sociálna práca s Nepočujúcimi. Posunkový jazyk ako zručnosť sociálneho pracovníka, alebo čo má jazykoveda spoločné so sociálnym pracovníkom?

Kategória:
FSVaZ
Dátum:
2015-11-12 13:00 - 14:30
Miesto konania:
A-12

Typ podujatia: workshop
Cieľová skupina: študenti sociálnej práce
Termín konania, čas konania (uviesť hodinu), miesto konania: 12.11.2015 o 13.00 hod., A12
Organizátor podujatia: Katedra sociálnej práce
Garant podujatia: doc. PaedDr. Miroslav Tvrdoň, PhD.
Kontaktná osoba: Mgr. Veronika Šimonová,
Stručný popis podujatia: workshop (1,5 hodiny) bude pozostávať z troch častí, 1. časť: úvod do problematiky sociálnej práce s Nepočujúcimi, nazretie do kultúry Nepočujúcich, mýty a pravdy o svete a jazyku Nepočujúcich 2. časť: minikurz posunkového jazyka – základné slová, frázy potrebné na prvý kontakt s Nepočujúcimi, 3. časť: diskusia na tému Mal by sociálny pracovník ovládať posunkový jazyk? Možnosť pozvať hostí z danej oblasti počujúcich aj nepočujúcich.

 
 

Všetky termíny:

  • 2015-11-12 13:00 - 14:30
 

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757