L3 banner media2

O Fakulte

Meranie a hodnotenie rizikových faktorov civilizačných ochorení u vybraných skupín obyvateľstva

Kategória:
FSVaZ
Dátum:
2018-11-08 09:00
Príloha

Prezentácia pre verejnosť
Termín podujatia:
8.11.2018
Čas podujatia:
9:00 – 12:00
Miesto konania: vestibul
Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva UKF,
Kraskova 1, Nitra

 
 

Všetky termíny:

  • 2018-11-08 09:00
 

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757