L3 banner media2

O Fakulte

Analýza kvality života seniorov v zariadeniach sociálnych služieb

Kategória:
FSVaZ
Dátum:
2018-11-08 09:00

Prezentácia pre verejnosť a odbornú verejnosť


Termín podujatia:
8.11.2018


Čas podujatia:
10:00 – 12:00


Miesto konania:

vybrané zariadenia sociálnych služieb pre seniorov v meste Nitra

 
 

Všetky termíny:

  • 2018-11-08 09:00
 

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 751