L3 banner media2

O Fakulte

Tentoraz idem voliť (Majú eurovoľby potenciál osloviť mladých voličov?)

Kategória:
FSVaZ
Dátum:
2019-03-12 09:00

Typ podujatia: Prednášky spojené s diskusiou (pozvaní hostia z Kancelárie Európskeho parlamentu, Európskej komisie a ďalší spojení s témou Európskej únii)

Cieľová skupina: študenti sociálnej práce navštevujúci kurz „Európske právo“, študenti celej univerzity

Stručný popis: Séria prednášok určená predovšetkým mladej generácii, zameraná na prezentovanie výhod, vyplývajúcich z členstva Slovenska v Európskej únii. Pozvaní hostia v rámci prezentácie činností a právomocí európskych inštitúcií a voľnej diskusie študentom predstavia koncept EÚ a poukážu na plusy Schengenského priestoru, slobodného pohybu osôb s možnosťou využitia programu Erasmus+ a štúdia v ktorejkoľvek inej členskej krajine, zavedenia jednotnej meny a pod.

Organizátor: Katedra sociálnej práce a sociálnych vied, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre v spolupráci s Poradenským a servisným centrom UKF v Nitre, JUDr. PhDr. Barbara Pavlíková, PhD. (), Mgr. Miroslav Tvrdík, PhD. ()

Webová stránka podujatia: http://kspsv.web2v.ukf.sk/category/2019/

Miesto konania: Poradenské a servisné centrum UKF v Nitre, Dražovská 2, 949 01 Nitra

 

Plagát EÚ

 

Program EÚ

 
 

Všetky termíny:

  • 2019-03-12 09:00
 

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757