L3 banner media2

O Fakulte

Feuersteinovo inštrumentálne obohacovanie v práci sociálneho pracovníka/sociálnej pracovníčky

Kategória:
FSVaZ
Dátum:
2019-03-13 07:30

Typ podujatia: prednáška spojená s diskusiou (Mgr. Svetlana Síthová)

Cieľová skupina: študentky/študenti sociálnej práce

Stručný popis: Feuersteinovo inštrumentálne obohacovanie (FIE) je jednou z techník práce s deťmi pochádzajúcimi zo sociálne znevýhodneného prostredia (SZP). Lektorka FIE (Karlova Univerzita) zážitkovou formou oboznámi študentky a študentov o výhodách danej techniky v kontexte sociálnej práce.

Organizátor: Katedra sociálnej práce a sociálnych vied, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre, Kraskova 1, 949 74 Nitra, doc. PhDr. Michal Kozubík, PhD.,
Webová stránka podujatia: http://kspsv.web2v.ukf.sk/category/2019/

Miesto konania: Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre, Katedra sociálnej práce a sociálnych vied, Kraskova 1, Nitra, miestnosť A-508

 
 

Všetky termíny:

  • 2019-03-13 07:30
 

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757