L3 banner media2

O Fakulte

Mzdová politika zamestnancov v sociálnych službách v súvislosti so zvyšovaním tarifných platov a limitmi, určenými vyšším územným celkom (metodika a financovanie)

Kategória:
FSVaZ
Dátum:
2019-04-03 13:00

Typ podujatia: Prednáška spojená s diskusiou (PhDr. Anna Šmehilová, PhD.)

Cieľová skupina: študenti sociálnej práce navštevujúci kurz „Pracovné právo“, študenti celej univerzity

Stručný popis: Prednáška/ diskusia určená študentom sociálnej práce, sociálnych služieb a poradenstva a ďalším záujemcom o uvedenú problematiku, na ktorej sa dozvedia o spôsobe financovania a o metodike odmeňovania zamestnancov v sociálnych službách. Štát vytvoril podmienky na zvyšovanie tarifných platov, súčasne však limity stanovené krajom spôsobujú, že platy sú v realite nižšie a je potrebné ich dofinancovanie z iných zdrojov.

Organizátor: Katedra sociálnej práce a sociálnych vied, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre v spolupráci s Poradenským a servisným centrom UKF v Nitre, JUDr. PhDr. Barbara Pavlíková, PhD. (), Mgr. Miroslav Tvrdík, PhD. ()

Webová stránka podujatia: http://kspsv.web2v.ukf.sk/category/2019/

Miesto konania: Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre, Katedra sociálnej práce a sociálnych vied, Kraskova 1, Nitra, miestnosť A-317

 
 

Všetky termíny:

  • 2019-04-03 13:00
 

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757