L3 banner media2

O Fakulte

Resocializácia - pohľad z vnútra

Kategória:
FSVaZ
Dátum:
2019-04-08 13:00

Typ podujatia: prednáška spojená s diskusiou

Stručný popis: Odborná prednáška Mgr. Martina Valentínyho, PhD., odborného asistenta Katedry sociálnej práce Univerzity Komenského v Bratislave, ktorý zároveň pôsobí ako sociálny pracovník v resocializačnom zariadení pre závislých od psychoaktívnych látok, Retest v Bratislave.

Organizátor: Katedra sociálnej práce a sociálnych vied, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre, Mgr. Magdaléna Horáková, PhD.

Webová stránka podujatia: http://kspsv.web2v.ukf.sk/category/2019/

Miesto konania: Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre,

Katedra sociálnej práce a sociálnych vied, Kraskova 1, Nitra, miestnosť A-508

 
 

Všetky termíny:

  • 2019-04-08 13:00
 

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757